Tăng cường thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4

Ngày 03/3/2022, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND về tăng cường thực hiện các dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 3, mức độ 4 tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Sau một thời gian hoạt động, Cổng Dịch vụ công tỉnh đã phát huy hiệu quả tích cực được người dân, doanh nghiệp ủng hộ; các Sở, Ban, Ngành, Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp xã chủ động triển khai thực hiện; tuy nhiên tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 qua Cổng Dịch vụ công còn thấp, chưa đạt chỉ tiêu được giaoNguyên nhân chủ yếu do Thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị chưa quyết liệt trong chỉ đạo triển khai thực hiện; thiếu kiểm tra, đôn đốc; chưa quyết tâm ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện CCHC trên địa bàn tỉnh.

Để tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 phục vụ người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy cải cách TTHC, cải thiện Chỉ số CCHC của tỉnh, đồng thời góp phần vào phòng, chống sự lây lan của dịch bệnh Covid-19, bảo vệ sức khỏe cho người dân. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã

- Tổ chức quán triệt, xác định việc khai thác, sử dụng có hiệu quả các dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 để phục vụ người dân, doanh nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong CCHC, trong công tác chỉ đạo điều hành của đơn vị, địa phương;

Chịu trách nhiệm chỉ đạo, hoàn thành chỉ tiêu được giao hàng năm về tiếp nhận, giải quyết hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4;

Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ trực tiếp cho người dân, doanh nghiệp thực hiện các TTHC trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Ưu tiên, bố trí, sắp xếp cán bộ có năng lực, am hiểu công nghệ thông tin vào các vị trí vận hành, quản trị các phần mềm dùng chung của tỉnh; đảm bảo đủ trang thiết bị phục vụ người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến;

- Đôn đốc, kiểm tra và kiên quyết xử lý đối với cán bộ, công chức, viên chức tham gia giải quyết các TTHC trên Hệ thống phần mềm một cửa điện tử không đúng quy định.

2. Các cơ quan nhà nước (là đối tượng thực hiện TTHC) khi đề xuất giải quyết TTHC thuộc nhóm mức độ 3, mức độ 4 phải nộp 100% hồ sơ trực tuyến, không nộp hồ sơ trực tiếp.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát danh mục TTHC, lựa chọn những thủ tục phù hợp, đủ điều kiện thực hiện trực tuyến, có tần suất phát sinh nhiều để xây dựng kế hoạch, lộ trình cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4;

- Tổng hợp kết quả thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của các Sở, Ban, Ngành, Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp xã báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại phiên họp thường kỳ của Ủy ban nhân dân tỉnh; gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp vào báo cáo kinh tế - xã hội hàng tháng;

Tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao về hoàn thiện các tính năng của Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh; kết nối, chia sẽ dữ liệu từ các Cơ sở dữ liệu chuyên ngành, Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ, ngành với Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh theo chỉ đạo của Chính phủ; đảm bảo hệ thống vận hành ổn định, thông suốt; đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống, không để xảy ra lộ lọt thông tin, dữ liệu.

4. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát danh mục TTHC đủ điều kiện thực hiện trực tuyến để trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy định;

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã.

5. Sở Nội vụ

Phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra công tác CCHC, giải quyết TTHC trên môi trường điện tử; gắn việc thực hiện chỉ tiêu dịch vụ công trực tuyến với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp kết quả thực hiện dịch vụ công trực tuyến vào báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh theo quy định.

7. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã

- Hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện trực tuyến đối với các TTHC mức độ 3, mức độ 4 của các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã; Phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt để thực hiện các dịch vụ công mức độ 4;

- Công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã có trách nhiệm hỗ trợ, hướng dẫn tổ chức, cá nhân scan hồ sơ TTHC đảm bảo tỷ lệ 100% hồ sơ tiếp nhận được cập nhật trên hệ thống phần mềm một cửa điện tử.

8. Báo Hòa Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh

Mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn về dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp; phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trả lời, hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến thuộc cơ quan, đơn vị cùng cấp.
Video tuyên truyền nông thôn mới
  • Hạ tầng giao thông, khát vọng phát triển
  • Lễ Hội Cá Tôm Sông Đà Tỉnh Hòa Bình năm 2023
  • Ứng dụng PC Covid
  • Hướng dẫn cài đặt Bluezone để phòng, chống dịch COVID-19
  • Top 12 điểm du lịch nổi tiếng tại Hòa Bình thu hút khách du lịch nhất
  • ANTV Truyền hình công an nhân dân
1 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 374
  • Trong tuần: 5 334
  • Tất cả: 772898
 BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH HÒA BÌNH
Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
Điện thoại: (0218) 3 852 106 - Fax: (0218) 3 852249
Email: stchoabinh@mof.gov.vn
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 47/GP-STTTT ngày 07/4/2016
 Chung nhan Tin Nhiem Mang