DANH SÁCH CÔNG KHAI NGÂN SÁCH
STTTên báo cáoNăm báo cáoBiểu mẫuSố quyết định / VB Công bốNgày công bố File Excel số liệu kèm theo
1 TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU, CHI NGÂN SÁCH QUÝ I NĂM 2023 2023 CKNS BC-STC 04/11/2023 File Excel số liệu
2 Kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán năm 2022 và các năm trước 2023 CKNS 48/STC-QLNS 01/06/2023 File Excel số liệu
3 ƯỚC TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU, CHI NGÂN SÁCH 3 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 2023 CKNS 49/BC-STC 15/03/2023 File Excel số liệu
4 Thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán,giám sát năm 2022 2023 CKNS 44/BC-STC 10/03/2023 File Excel số liệu
5 BÁO CÁO TÌNH HÌNH VAY VÀ TRẢ NỢ CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022 2023 CKNS 432/STC-QLNS 17/02/2023 File Excel số liệu
6 Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của tỉnh Hòa Bình 2023 Báo cáo 109/QĐ-UBND 19/01/2023 File Excel số liệu
7 TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2022 2023 CKNS BC-STC 15/01/2023 File Excel số liệu
8 Công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 của tỉnh Hòa Bình 2023 Báo cáo 59/QĐ-UBND 13/01/2023 File Excel số liệu
9 ƯỚC TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU, CHI NGÂN SÁCH THÁNG 12 NĂM 2022 2022 CKNS BC-STC 15/12/2022 File Excel số liệu
10 Nghị quyết phê duyệt dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2023 2022 CK-NSNN 200/NQ-HĐND 11/12/2022 File Excel số liệu
11 Về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2021 2022 CK-NSNN 205/NQ-HĐND 11/12/2022 File Excel số liệu
12 Báo cáo ngân sách nhà nước năm 2023 dành cho công dân (Dự toán được UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh) 2022 Báo cáo BC-STC 28/11/2022 File Excel số liệu
13 Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết Quyết định dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2023 2022 Thực hiện chi ngân sách địa phương quý IV năm 2022 183/TTr-UBND 26/11/2022 File Excel số liệu
14 Báo cáo ngân sách nhà nước năm 2023 dành cho công dân (Dự toán được UBND tỉnh trình phê duyệt Nghị quyết số 200/NQ-HĐND tỉnh) 2022 Báo cáo BC-STC 12/10/2022 File Excel số liệu
15 Tình hình thực hiện thu, chi ngân sách quý III năm 2022. 2022 Báo cáo thực hiện chi ngân sách địa phương quý III năm 2022 BC -STC 12/10/2022 File Excel số liệu
16 Báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách tháng 9 năm 2022 2022 Ước thực hiện chi ngân sách địa phương quý III năm 2022 246/BC-STC 16/09/2022 File Excel số liệu
17 Cung cấp số liệu xây dựng dự toán năm 2023 và kế hoạch tài chính- ngân sách nhà nước 03 năm 2023-2025 2022 Theo Thông tư số 69/2017/TT-BTC ngày 07/7/2017 2211/STC-QLNS 26/07/2022 File Excel số liệu
18 Báo cáo tình hình thực hiện vay, trả nợ của chính quyền địa phương 06 tháng đầu năm 2022 2022 Biểu Nợ năm 2022 1247/UBND-KTTH 19/07/2022 File Excel số liệu
19 Tình hình thực hiện thu, chi ngân sách quý II năm 2022 2022 Thực hiện chi ngân sách địa phương quý II năm 2022 BC-STC 05/07/2022 File Excel số liệu
20 Tình hình thực hiện thu, chi ngân sách quý I năm 2022 2022 Thực hiện chi ngân sách địa phương quý I năm 2022 BC-STC 25/04/2022 File Excel số liệu
1234
Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 155
  • Trong tuần: 4 429
  • Tất cả: 566180