DANH SÁCH CÔNG KHAI NGÂN SÁCH
STTTên báo cáoNăm báo cáoBiểu mẫuSố quyết định / VB Công bốNgày công bố File Excel số liệu kèm theo
1 Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của tỉnh Hòa Bình 2023 Báo cáo 109/QĐ-UBND 19/01/2023 File Excel số liệu
2 Công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 của tỉnh Hòa Bình 2023 Báo cáo 59/QĐ-UBND 13/01/2023 File Excel số liệu
3 Nghị quyết phê duyệt dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2023 2022 CK-NSNN 200/NQ-HĐND 11/12/2022 File Excel số liệu
4 Về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2021 2022 CK-NSNN 205/NQ-HĐND 11/12/2022 File Excel số liệu
5 Báo cáo ngân sách nhà nước năm 2023 dành cho công dân (Dự toán được UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh) 2022 Báo cáo BC-STC 28/11/2022 File Excel số liệu
6 Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết Quyết định dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2023 2022 Thực hiện chi ngân sách địa phương quý IV năm 2022 183/TTr-UBND 26/11/2022 File Excel số liệu
7 Báo cáo ngân sách nhà nước năm 2023 dành cho công dân (Dự toán được UBND tỉnh trình phê duyệt Nghị quyết số 200/NQ-HĐND tỉnh) 2022 Báo cáo BC-STC 12/10/2022 File Excel số liệu
8 Tình hình thực hiện thu, chi ngân sách quý III năm 2022. 2022 Báo cáo thực hiện chi ngân sách địa phương quý III năm 2022 BC -STC 12/10/2022 File Excel số liệu
9 Báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách tháng 9 năm 2022 2022 Ước thực hiện chi ngân sách địa phương quý III năm 2022 246/BC-STC 16/09/2022 File Excel số liệu
10 Cung cấp số liệu xây dựng dự toán năm 2023 và kế hoạch tài chính- ngân sách nhà nước 03 năm 2023-2025 2022 Theo Thông tư số 69/2017/TT-BTC ngày 07/7/2017 2211/STC-QLNS 26/07/2022 File Excel số liệu
11 Báo cáo tình hình thực hiện vay, trả nợ của chính quyền địa phương 06 tháng đầu năm 2022 2022 Biểu Nợ năm 2022 1247/UBND-KTTH 19/07/2022 File Excel số liệu
12 Tình hình thực hiện thu, chi ngân sách quý II năm 2022 2022 Thực hiện chi ngân sách địa phương quý II năm 2022 BC-STC 05/07/2022 File Excel số liệu
13 Tình hình thực hiện thu, chi ngân sách quý I năm 2022 2022 Thực hiện chi ngân sách địa phương quý I năm 2022 BC-STC 25/04/2022 File Excel số liệu
14 Công bố công khai quyết toán NSNN năm 2020 tỉnh Hòa Bình 2022 CK-NSNN 325/QĐ-UBND 25/02/2022 File Excel số liệu
15 Công bố công khai dự toán NSNN năm 2022 tỉnh Hòa Bình 2022 CK-NSNN 324/QĐ-UBND 25/02/2022 File Excel số liệu
16 Tình hình thực hiện thu, chi ngân sách quý IV năm 2021 2022 CK-NSNN BC-STC 15/01/2022 File Excel số liệu
17 Nghị quyết Quyết định dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2022 2021 CK-NSNN 59/NQ-HĐND 09/12/2021 File Excel số liệu
18 Quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách 2022 tỉnh Hòa Bình 2021 CK-NSNN 2959/QĐ-UBND 09/12/2021 File Excel số liệu
19 Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết Quyết định dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2022 2021 CK-NSNN 226/TTr-UBND 26/11/2021 File Excel số liệu
20 Báo cáo NSNN dành cho công dân (Dự toán được UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh) 2021 CKNS 226/TTr-UBND 26/11/2021 File Excel số liệu
1234
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 320
  • Trong tuần: 3 753
  • Tất cả: 504165