CÔNG KHAI Quyết toán NSĐP được HĐND phê chuẩn
STTTên báo cáoNăm báo cáoBiểu mẫuSố quyết định / VB Công bốNgày công bố File Excel số liệu kèm theo
1 Công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 của tỉnh Hòa Bình 2023 Báo cáo 59/QĐ-UBND 13/01/2023 File Excel số liệu
2 Về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2021 2022 CK-NSNN 205/NQ-HĐND 11/12/2022 File Excel số liệu
3 Công bố công khai quyết toán NSNN năm 2020 tỉnh Hòa Bình 2022 CK-NSNN 325/QĐ-UBND 25/02/2022 File Excel số liệu
4 Công bố công khai quyết toán NSNN năm 2019 tỉnh Hòa Bình 2021 CK-NSNN 829/QĐ-UBND 20/04/2021 File Excel số liệu
5 Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2019 2020 CK-NSNN 329/NQ-HĐND 09/12/2020 File Excel số liệu
6 Công khai quyết toán ngân sách năm 2018 2020 Quyết toán 55/QĐ-UBND 10/01/2020 File Excel số liệu
7 Phê chuẩn báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2018 2019 Quyết toán 215.QĐ-HDND 11/12/2019 File Excel số liệu
8 Quyết toán ngân sách địa phương năm 2017 2019 CKTC-NSĐP 16/QĐ-UBND 01/05/2019 File Excel số liệu
9 Quyết toán ngân sách địa phương năm 2016 2018 CKTC-NSĐP 251/QĐ-UBND 25/01/2018 File Excel số liệu
10 Quyết toán ngân sách địa phương năm 2015 2017 CKTC-NSĐP 73/QĐ-UBND 16/01/2017 File Excel số liệu
Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 174
  • Trong tuần: 4 085
  • Tất cả: 567821