CÔNG KHAI Quyết toán NSĐP được HĐND phê chuẩn
STTTên báo cáoNăm báo cáoBiểu mẫuSố quyết định / VB Công bốNgày công bố File Excel số liệu kèm theo
1 Công bố công khai quyết toán NSNN năm 2020 tỉnh Hòa Bình 2022 CK-NSNN 325/QĐ-UBND 25/02/2022 File Excel số liệu
2 Công bố công khai quyết toán NSNN năm 2019 tỉnh Hòa Bình 2021 CK-NSNN 829/QĐ-UBND 20/04/2021 File Excel số liệu
3 Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2019 2020 CK-NSNN 329/NQ-HĐND 09/12/2020 File Excel số liệu
4 Công khai quyết toán ngân sách năm 2018 2020 Quyết toán 55/QĐ-UBND 10/01/2020 File Excel số liệu
5 Phê chuẩn báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2018 2019 Quyết toán 215.QĐ-HDND 11/12/2019 File Excel số liệu
6 Quyết toán ngân sách địa phương năm 2017 2019 CKTC-NSĐP 16/QĐ-UBND 01/05/2019 File Excel số liệu
7 Quyết toán ngân sách địa phương năm 2016 2018 CKTC-NSĐP 251/QĐ-UBND 25/01/2018 File Excel số liệu
8 Quyết toán ngân sách địa phương năm 2015 2017 CKTC-NSĐP 73/QĐ-UBND 16/01/2017 File Excel số liệu

Thống kê truy cập
  • Đang online: 23
  • Hôm nay: 110
  • Trong tuần: 2 547
  • Tất cả: 434106