Tổng số: 350
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
3049/STC-TCDN 28/09/2022 Triển khai, thực hiện Quyết định số 1693/QĐ-BTC ngày 22/8/2022 của Bộ Tài chính (New)
Lượt xem: 0
Tải về 0
3035/STC-TCDN 27/09/2022 Hồ sơ trình phê duyệt chủ trương đầu tư bổ sung vốn điều lệ của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước
Lượt xem: 0
Tải về 0
Số: 2791/STC-QLG&CS 06/09/2022 triển khai thực hiện Quyết định số 30/2022/QĐ-UBND ngày 06/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Lượt xem: 0
Tải về 0
70/TB-HĐĐG 19/08/2022 Thông báo việc lựa chọn tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thẩm định giá tài sản (phục vụ công tác định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự)
Lượt xem: 0
Tải về 1
68/TB-STC 18/08/2022 Thông báo danh sách các tổ chức, đơn vị sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục phải thực hiện đăng ký giá, kê khai giá trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tính đến ngày 15/8/2022
Lượt xem: 0
Tải về 0
2525/STC-QLG&CS 18/08/2022 khảo sát và xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Lượt xem: 0
Tải về 1
51/2022/TT-BTC 11/08/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định hệ thống mục lục ngân sách nhà nước
Lượt xem: 0
Tải về 1
2583/STC-TCĐT 11/08/2022 thực hiện Thông tư số 50/2022/TT-BTC ngày 11/8/2022 của Bộ Tài chính.
Lượt xem: 0
Tải về 0
1371/UBND-KTTH 10/08/2022 Tăng cường công tác quản lý, điều hành giá 6 tháng cuối năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Lượt xem: 0
Tải về 0
1321/UBND-THNV 02/08/2022 Thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác thống kê
Lượt xem: 0
Tải về 0
12345678910...