Tổng số: 368
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
78/2022/TT-BTC 05/01/2023 Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
4434/STC-QLG&CS 15/12/2022 triển khai thực hiện Thông tư số 73/2022/TT-BTC ngày 15/12/2022 của Bộ Tài chính
Lượt xem: 0
Tải về 0
3950/STC-QLG&CS 23/11/2022 triển khai Quyết định 43/2022/QĐUBND ngày 23/11/2022 và thực hiện rà soát theo ý kiến của Thường trực HĐND tại Công văn số 410/HĐND-CTHĐND ngày 15/11/20222.
Lượt xem: 0
Tải về 0
350/BC-STC 14/11/2022 Báo cáo Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Quý III năm 2022 so với cùng kỳ năm 2021
Lượt xem: 0
Tải về 0
68/2022/TT-BTC 11/11/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp
Lượt xem: 0
Tải về 0
3696/STC-QLG&CS 10/11/2022 Cập nhật và chuẩn hóa dữ liệu trong PM QLTSC công phục vụ Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng TSC năm 2022
Lượt xem: 0
Tải về 0
11504/BTC-QLCS 07/11/2022 V/v đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử về tài sản công.
Lượt xem: 0
Tải về 0
3615/STC-QLG&CS 04/11/2022 Triển khai Nghị định số 90/2022/NĐ-CP ngày 28/10/2022.
Lượt xem: 0
Tải về 0
3947/STC-QLG&CS 02/11/2022 triển khai thực hiện Thông tư số 65/2022/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính
Lượt xem: 0
Tải về 0
133/TB-HDĐG 19/10/2022 Về việc lựa chọn tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thẩm định giá tài sản (Phục vụ công tác định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự) (lần 4)
Lượt xem: 0
Tải về 0
12345678910...