CÔNG KHAI Dự toán NSĐP trình HĐND
STTTên báo cáoNăm báo cáoBiểu mẫuSố quyết định / VB Công bốNgày công bố File Excel số liệu kèm theo
1 Tình hình thực hiện thu, chi ngân sách quý I năm 2022 2022 Thực hiện chi ngân sách địa phương quý I năm 2022 BC-STC 25/04/2022 File Excel số liệu
2 Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết Quyết định dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2022 2021 CK-NSNN 226/TTr-UBND 26/11/2021 File Excel số liệu
3 Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết Quyết định dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2021 2020 CK-NSNN 177/TTr-UBND 12/02/2020 File Excel số liệu
4 Công khai dự toán ngân sách năm 2020 2020 Dự toán 56/QĐ-UBND 10/01/2020 File Excel số liệu
5 Cân đối ngân sách địa phương năm 2019 2019 46/CK-NSNN 17/QĐ-UBND 01/05/2019 File Excel số liệu
6 Cân đối ngân sách địa phương năm 2018 2018 CKTC-NSĐP 166/QĐ-UBND 24/01/2018 File Excel số liệu
7 Cân đối ngân sách địa phương năm 2017 2017 CKTC-NSĐP 74/QĐ-UBND 16/01/2017 File Excel số liệu
8 Cân đối ngân sách địa phương năm 2016 2015 CKTC-NSĐP 2918/QĐ-UBND 31/12/2015 File Excel số liệu

Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 64
  • Trong tuần: 2 501
  • Tất cả: 434060