CÔNG KHAI Dự toán NSĐP trình HĐND
STTTên báo cáoNăm báo cáoBiểu mẫuSố quyết định / VB Công bốNgày công bố File Excel số liệu kèm theo
1 Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết Quyết định dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2023 2022 Thực hiện chi ngân sách địa phương quý IV năm 2022 183/TTr-UBND 26/11/2022 File Excel số liệu
2 Tình hình thực hiện thu, chi ngân sách quý I năm 2022 2022 Thực hiện chi ngân sách địa phương quý I năm 2022 BC-STC 25/04/2022 File Excel số liệu
3 Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết Quyết định dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2022 2021 CK-NSNN 226/TTr-UBND 26/11/2021 File Excel số liệu
4 Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết Quyết định dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2021 2020 CK-NSNN 177/TTr-UBND 12/02/2020 File Excel số liệu
5 Công khai dự toán ngân sách năm 2020 2020 Dự toán 56/QĐ-UBND 10/01/2020 File Excel số liệu
6 Cân đối ngân sách địa phương năm 2019 2019 46/CK-NSNN 17/QĐ-UBND 01/05/2019 File Excel số liệu
7 Cân đối ngân sách địa phương năm 2018 2018 CKTC-NSĐP 166/QĐ-UBND 24/01/2018 File Excel số liệu
8 Cân đối ngân sách địa phương năm 2017 2017 CKTC-NSĐP 74/QĐ-UBND 16/01/2017 File Excel số liệu
9 Cân đối ngân sách địa phương năm 2016 2015 CKTC-NSĐP 2918/QĐ-UBND 31/12/2015 File Excel số liệu
Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 124
  • Trong tuần: 4 398
  • Tất cả: 566149