CÔNG KHAI Báo cáo NSĐP dành cho công dân
STTTên báo cáoNăm báo cáoBiểu mẫuSố quyết định / VB Công bốNgày công bố File Excel số liệu kèm theo
1 Báo cáo ngân sách nhà nước năm 2023 dành cho công dân (Dự toán được UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh) 2022 Báo cáo BC-STC 28/11/2022 File Excel số liệu
2 Báo cáo ngân sách nhà nước năm 2023 dành cho công dân (Dự toán được UBND tỉnh trình phê duyệt Nghị quyết số 200/NQ-HĐND tỉnh) 2022 Báo cáo BC-STC 12/10/2022 File Excel số liệu
3 Báo cáo NSNN dành cho công dân (Dự toán được UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh) 2021 CKNS 226/TTr-UBND 26/11/2021 File Excel số liệu
4 Báo cáo NSNN dành cho công dân 2022 (Dự toán được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt) 2021 CKNS 59/NQ-HĐND 12/09/2021 File Excel số liệu
5 Báo cáo NSNN dành cho công dân 2021(Dự toán được HĐND tỉnh phê duyệt) 2020 CKNS 333/NQ-HĐND 12/09/2020 File Excel số liệu
6 Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 2020 Công văn 1886/STC-QLNS 18/08/2020 File Excel số liệu
7 Báo cáo tình hình thực hiện vay, trả nợ của chính quyền địa phương 06 tháng đầu năm 2020 2020 CV 1288/UBND-TCTM 08/04/2020 File Excel số liệu
8 Báo cáo NSNN danh cho công dân 2021(Dự toán được UBND tỉnh trình HĐND) 2020 CKNS 117/TTr-UBND 12/01/2020 File Excel số liệu
9 Báo cáo NSNN dành cho công dân 2020 (Dự toán được HĐND tỉnh phê duyệt) 2019 CKNS 207/NQ-HĐND 12/10/2019 File Excel số liệu
Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 36
  • Trong tuần: 3 947
  • Tất cả: 567683