CÔNG KHAI Tình hình công khai ngân sách khác
STTTên báo cáoNăm báo cáoBiểu mẫuSố quyết định / VB Công bốNgày công bố File Excel số liệu kèm theo
1 Cung cấp số liệu xây dựng dự toán năm 2023 và kế hoạch tài chính- ngân sách nhà nước 03 năm 2023-2025 2022 Theo Thông tư số 69/2017/TT-BTC ngày 07/7/2017 2211/STC-QLNS 26/07/2022 File Excel số liệu
2 Báo cáo tình hình thực hiện vay, trả nợ của chính quyền địa phương 06 tháng đầu năm 2022 2022 Biểu Nợ năm 2022 1247/UBND-KTTH 19/07/2022 File Excel số liệu
3 Công khai tình hình quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước năm 2020 2021 CK-NSNN 1367/STC-TCĐT 10/06/2021 File Excel số liệu
4 Báo cáo tình hình thực hiện vay, trả nợ của chính quyền địa phương đến năm 2020 2021 CK-NSNN 259/STC-QLNS 04/02/2021 File Excel số liệu
5 Phê duyệt Kế hoạch đầu tư công năm 2021, tỉnh Hòa Bình 2020 CK-NSNN 3326/QĐ-UBND 30/12/2020 File Excel số liệu
6 Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 2020 Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 1886 18/08/2020 File Excel số liệu
7 Báo cáo tình hình thực hiện thu chi ngân sách nhà nước năm 2016 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 2016 BC-UBND 214/BC--UBND 16/11/2016 File Excel số liệu
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 184
  • Trong tuần: 3 617
  • Tất cả: 504029