CÔNG KHAI Tình hình công khai ngân sách khác
STTTên báo cáoNăm báo cáoBiểu mẫuSố quyết định / VB Công bốNgày công bố File Excel số liệu kèm theo
1 Kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán năm 2022 và các năm trước 2023 CKNS 48/STC-QLNS 01/06/2023 File Excel số liệu
2 Thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán,giám sát năm 2022 2023 CKNS 44/BC-STC 10/03/2023 File Excel số liệu
3 BÁO CÁO TÌNH HÌNH VAY VÀ TRẢ NỢ CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022 2023 CKNS 432/STC-QLNS 17/02/2023 File Excel số liệu
4 Cung cấp số liệu xây dựng dự toán năm 2023 và kế hoạch tài chính- ngân sách nhà nước 03 năm 2023-2025 2022 Theo Thông tư số 69/2017/TT-BTC ngày 07/7/2017 2211/STC-QLNS 26/07/2022 File Excel số liệu
5 Báo cáo tình hình thực hiện vay, trả nợ của chính quyền địa phương 06 tháng đầu năm 2022 2022 Biểu Nợ năm 2022 1247/UBND-KTTH 19/07/2022 File Excel số liệu
6 Công khai tình hình quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước năm 2020 2021 CK-NSNN 1367/STC-TCĐT 10/06/2021 File Excel số liệu
7 Báo cáo tình hình thực hiện vay, trả nợ của chính quyền địa phương đến năm 2020 2021 CK-NSNN 259/STC-QLNS 04/02/2021 File Excel số liệu
8 Phê duyệt Kế hoạch đầu tư công năm 2021, tỉnh Hòa Bình 2020 CK-NSNN 3326/QĐ-UBND 30/12/2020 File Excel số liệu
9 Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 2020 Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 1886 18/08/2020 File Excel số liệu
10 Báo cáo tình hình thực hiện thu chi ngân sách nhà nước năm 2016 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 2016 BC-UBND 214/BC--UBND 16/11/2016 File Excel số liệu
Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 89
  • Trong tuần: 4 363
  • Tất cả: 566114