• Image

  Kế hoạch Hoạt động Chuyển đổi số của Sở Tài chính tỉnh Hòa Bình năm 2022

  Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung triển khai đạt hiệu quả, đúng tiến độ đối với các nhiệm vụ theo Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 09/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành; tổ chức chính trị - xã hội; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ. Đề ra các giải pháp, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh; tập trung chỉ đạo, ưu tiên nguồn lực để thúc đẩy hoàn thành các chỉ tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ về chuyển đổi số ngành tài chính tỉnh Hòa Bình năm 2022

 • Image

  Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu và quản lý thu ngân sách Nhà nước năm 2022.

  Ngày 30/3/2022 Tỉnh ủy Hòa Bình ban hành Chỉ thị số 23-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu và quản lý thu ngân sách Nhà nước năm 2022.

 • Kế hoạch chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022

  Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 18/01/2022 của Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Hòa Bình năm 2022

 • Kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ năm 2022 của Sở Tài chinh

  Kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ năm 2022 của Sở Tài chinh

 • Image

  Tiết kiệm từ lập, phê duyệt chủ trương đầu tư công

  Tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công là một trong những nội dung quan trọng được Bộ Tài chính xác định thực hiện trong giai đoạn 2021-2025. Một trong những mục tiêu được đề ra trong công tác này là thực hiện tiết kiệm từ lập, phê duyệt chủ trương đầu tư; chỉ quyết định chủ trương đầu tư các dự án có hiệu quả và phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công.

 • Image

  Sở Tài chính tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tài chính - ngân sách năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

  Ngày 06/01/2022, Sở Tài chính tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tài chính - ngân sách năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các Sở, ngành: Tài chính, Cục thuế, Chi cục Hải quan, KBNN, Văn phòng UBND tỉnh, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nội vụ.

 • Thông báo số 135/TB-STC V/v tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính Phủ

  1. Số lượng, vị trí tuyển dụng - Tuyển dụng 01 chỉ tiêu Hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ. - Vị trí tuyển dụng: Nhân viên Lái xe. 2. Điều kiện, tiêu chuẩn và nội dung, hình thức tuyển dụng 2.1 Điều kiện, tiêu chuẩn Người được dự tuyển Hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ phải có đủ các điều kiện sau đây: (1) Có Hộ khẩu thường trú tại tỉnh Hòa Bình; (2) Có tuổi đời từ 18 tuổi đến dưới 45 tuổi, đảm bảo sức khỏe để làm việc theo yêu cầu của công việc (Không bị dị tật); (3) Có lý lịch rõ ràng; (4) Tốt nghiệp Trung học phổ thông trở lên; (5) Có năng lực và trình độ để hoàn thành công việc; (6) Chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Không trong thời gian truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù cải tạo không giam giữ, quản chế hình sự, quản chế hành chính, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào các cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục và trong thời gian cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định có liên quan đến công việc ký kết hợp đồng.

 • Image

  Hướng dẫn và truyền thông ứng dụng PC Covid, quét mã QR

  Ngày 19/11/2021, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 1804/STTTT-CNTT về việc hướng dẫn và truyền thông ứng dụng PC Covid, quét mã QR.

 • Image

  Hòa Bình phục hồi phát triển kinh tế trong bối cảnh COVID-19

  Thời gian qua, Hòa Bình đã thực hiện linh hoạt, hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, trong đó triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn.
Video tuyên truyền
Thống kê truy cập
 • Đang online: 20
 • Hôm nay: 354
 • Trong tuần: 3 787
 • Tất cả: 504199