CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoXEM CHI TIẾTTẬP TIN
Không có bản ghi nào
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOXEM CHI TIẾTTẬP TIN
135/STC-QLG&CS
Ngày bắt đầu: 05/01/2023
Ngày kết thúc: 11/01/2023
Lượt xem:6
24443/STC-QLG&CS
Ngày bắt đầu: 27/12/2022
Ngày kết thúc: 30/12/2022
Lượt xem:9
33967/STC-QLG&CS
Ngày bắt đầu: 29/11/2022
Ngày kết thúc: 10/12/2022
Lượt xem:12
42348/STC-QLG&CS
Ngày bắt đầu: 11/08/2022
Ngày kết thúc: 20/08/2022
Lượt xem:47
52275/STC-QLG&CS
Ngày bắt đầu: 29/07/2022
Ngày kết thúc: 20/08/2022
Lượt xem:46
61408/STC-QLG&CS
Ngày bắt đầu: 25/05/2022
Ngày kết thúc: 25/06/2022
Lượt xem:40
71410/STC-QLGCS
Ngày bắt đầu: 26/05/2022
Ngày kết thúc: 20/06/2022
Lượt xem:46
81546/STC-QLG&CS
Ngày bắt đầu: 03/06/2022
Ngày kết thúc: 15/06/2022
Lượt xem:32
91543/STC-QLG&CS
Ngày bắt đầu: 06/06/2022
Ngày kết thúc: 10/06/2022
Lượt xem:36
101207/STC-QLNS
Ngày bắt đầu: 10/05/2022
Ngày kết thúc: 10/06/2022
Lượt xem:35
11952/STC-TCHCSN
Ngày bắt đầu: 13/04/2022
Ngày kết thúc: 24/04/2022
Lượt xem:49
12784/STC-TCDN
Ngày bắt đầu: 25/03/2022
Ngày kết thúc: 11/04/2022
Lượt xem:43
13562
Ngày bắt đầu: 09/03/2022
Ngày kết thúc: 16/03/2022
Lượt xem:57
143589STC-QLG&CS
Ngày bắt đầu: 10/12/2021
Ngày kết thúc: 17/12/2021
Lượt xem:78
153163/STC-QLG&CS
Ngày bắt đầu: 08/11/2021
Ngày kết thúc: 20/11/2021
Lượt xem:55
163225/STC -TCDN
Ngày bắt đầu: 11/11/2021
Ngày kết thúc: 18/11/2021
Lượt xem:77
172854/STC-QLGCS
Ngày bắt đầu: 13/10/2021
Ngày kết thúc: 10/11/2021
Lượt xem:49
182708/STC-QLG&CS
Ngày bắt đầu: 05/10/2021
Ngày kết thúc: 24/10/2021
Lượt xem:54
192766/STC-QLNS
Ngày bắt đầu: 08/10/2021
Ngày kết thúc: 12/10/2021
Lượt xem:54
202536
Ngày bắt đầu: 22/09/2021
Ngày kết thúc: 06/10/2021
Lượt xem:47
212522/STC-QLG&CS
Ngày bắt đầu: 21/09/2021
Ngày kết thúc: 24/09/2021
Lượt xem:56
222441/STC-QLG&CS
Ngày bắt đầu: 14/09/2021
Ngày kết thúc: 20/09/2021
Lượt xem:44
231533/STC-TCHCSN
Ngày bắt đầu: 25/06/2021
Ngày kết thúc: 07/09/2021
Lượt xem:58
241757/STC-QLG&CS
Ngày bắt đầu: 16/07/2021
Ngày kết thúc: 20/07/2021
Lượt xem:51
251570/STC-QLGCS
Ngày bắt đầu: 30/06/2021
Ngày kết thúc: 07/07/2021
Lượt xem:59
261486/STC-TCHCSN
Ngày bắt đầu: 22/06/2021
Ngày kết thúc: 29/06/2021
Lượt xem:82
27742/STC-QLG&CS
Ngày bắt đầu: 13/04/2021
Ngày kết thúc: 10/05/2021
Lượt xem:71
28489/STC-QLG&CS
Ngày bắt đầu: 18/03/2021
Ngày kết thúc: 15/04/2021
Lượt xem:65
29667/STC-TCDN
Ngày bắt đầu: 06/04/2021
Ngày kết thúc: 12/04/2021
Lượt xem:106
3063/STC-TCDN
Ngày bắt đầu: 11/01/2021
Ngày kết thúc: 29/01/2021
Lượt xem:85
31134/STC-TCHCSN
Ngày bắt đầu: 20/01/2021
Ngày kết thúc: 27/01/2021
Lượt xem:88
323078/STC-QLGCS
Ngày bắt đầu: 18/12/2020
Ngày kết thúc: 28/12/2020
Lượt xem:79
332735/STC-TCHCSN
Ngày bắt đầu: 18/11/2020
Ngày kết thúc: 30/11/2020
Lượt xem:87
342646/CV-STC-QLG&CS
Ngày bắt đầu: 11/10/2020
Ngày kết thúc: 22/11/2020
Lượt xem:87
352452/STC-QLG&CS
Ngày bắt đầu: 23/10/2020
Ngày kết thúc: 22/11/2020
Lượt xem:56
362320/STC-QLG&CS
Ngày bắt đầu: 10/07/2020
Ngày kết thúc: 18/11/2020
Lượt xem:78
371736/STC-QLG&CS
Ngày bắt đầu: 05/08/2020
Ngày kết thúc: 31/08/2020
Lượt xem:112
381303/STC-TCND
Ngày bắt đầu: 15/06/2020
Ngày kết thúc: 22/06/2020
Lượt xem:109
39500/STC-QLG&CS
Ngày bắt đầu: 19/03/2020
Ngày kết thúc: 18/04/2020
Lượt xem:146
40643/STC-QLG&CS
Ngày bắt đầu: 31/03/2020
Ngày kết thúc: 10/04/2020
Lượt xem:181
41183/STC-QLGCS
Ngày bắt đầu: 05/02/2020
Ngày kết thúc: 15/02/2020
Lượt xem:82
42 /2019/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu: 01/10/2019
Ngày kết thúc: 31/01/2020
Lượt xem:110
43Dự thảo thay thế Thông tư 72/2017/TT-BTC và Thông tư số 06/2019/TT-BTC
Ngày bắt đầu: 27/12/2019
Ngày kết thúc: 10/01/2020
Lượt xem:131
442947/STC-TCDN
Ngày bắt đầu: 23/12/2019
Ngày kết thúc: 30/12/2019
Lượt xem:87
451733/CV-STC-QLG&CS
Ngày bắt đầu: 08/08/2019
Ngày kết thúc: 20/08/2019
Lượt xem:153
46921/STC-QLG&CS
Ngày bắt đầu: 07/05/2018
Ngày kết thúc: 30/05/2019
Lượt xem:115
Video tuyên truyền
Thống kê truy cập
  • Đang online: 24
  • Hôm nay: 248
  • Trong tuần: 3 681
  • Tất cả: 504093