CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoXEM CHI TIẾTTẬP TIN
Không có bản ghi nào
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOXEM CHI TIẾTTẬP TIN
12348/STC-QLG&CS
Ngày bắt đầu: 11/08/2022
Ngày kết thúc: 20/08/2022
Lượt xem:19
22275/STC-QLG&CS
Ngày bắt đầu: 29/07/2022
Ngày kết thúc: 20/08/2022
Lượt xem:16
31408/STC-QLG&CS
Ngày bắt đầu: 25/05/2022
Ngày kết thúc: 25/06/2022
Lượt xem:14
41410/STC-QLGCS
Ngày bắt đầu: 26/05/2022
Ngày kết thúc: 20/06/2022
Lượt xem:18
51546/STC-QLG&CS
Ngày bắt đầu: 03/06/2022
Ngày kết thúc: 15/06/2022
Lượt xem:8
61543/STC-QLG&CS
Ngày bắt đầu: 06/06/2022
Ngày kết thúc: 10/06/2022
Lượt xem:10
71207/STC-QLNS
Ngày bắt đầu: 10/05/2022
Ngày kết thúc: 10/06/2022
Lượt xem:10
8952/STC-TCHCSN
Ngày bắt đầu: 13/04/2022
Ngày kết thúc: 24/04/2022
Lượt xem:17
9784/STC-TCDN
Ngày bắt đầu: 25/03/2022
Ngày kết thúc: 11/04/2022
Lượt xem:19
10562
Ngày bắt đầu: 09/03/2022
Ngày kết thúc: 16/03/2022
Lượt xem:18
113589STC-QLG&CS
Ngày bắt đầu: 10/12/2021
Ngày kết thúc: 17/12/2021
Lượt xem:39
123163/STC-QLG&CS
Ngày bắt đầu: 08/11/2021
Ngày kết thúc: 20/11/2021
Lượt xem:25
133225/STC -TCDN
Ngày bắt đầu: 11/11/2021
Ngày kết thúc: 18/11/2021
Lượt xem:36
142854/STC-QLGCS
Ngày bắt đầu: 13/10/2021
Ngày kết thúc: 10/11/2021
Lượt xem:21
152708/STC-QLG&CS
Ngày bắt đầu: 05/10/2021
Ngày kết thúc: 24/10/2021
Lượt xem:16
162766/STC-QLNS
Ngày bắt đầu: 08/10/2021
Ngày kết thúc: 12/10/2021
Lượt xem:23
172536
Ngày bắt đầu: 22/09/2021
Ngày kết thúc: 06/10/2021
Lượt xem:18
182522/STC-QLG&CS
Ngày bắt đầu: 21/09/2021
Ngày kết thúc: 24/09/2021
Lượt xem:25
192441/STC-QLG&CS
Ngày bắt đầu: 14/09/2021
Ngày kết thúc: 20/09/2021
Lượt xem:20
201533/STC-TCHCSN
Ngày bắt đầu: 25/06/2021
Ngày kết thúc: 07/09/2021
Lượt xem:22
211757/STC-QLG&CS
Ngày bắt đầu: 16/07/2021
Ngày kết thúc: 20/07/2021
Lượt xem:27
221570/STC-QLGCS
Ngày bắt đầu: 30/06/2021
Ngày kết thúc: 07/07/2021
Lượt xem:30
231486/STC-TCHCSN
Ngày bắt đầu: 22/06/2021
Ngày kết thúc: 29/06/2021
Lượt xem:37
24742/STC-QLG&CS
Ngày bắt đầu: 13/04/2021
Ngày kết thúc: 10/05/2021
Lượt xem:45
25489/STC-QLG&CS
Ngày bắt đầu: 18/03/2021
Ngày kết thúc: 15/04/2021
Lượt xem:41
26667/STC-TCDN
Ngày bắt đầu: 06/04/2021
Ngày kết thúc: 12/04/2021
Lượt xem:71
2763/STC-TCDN
Ngày bắt đầu: 11/01/2021
Ngày kết thúc: 29/01/2021
Lượt xem:63
28134/STC-TCHCSN
Ngày bắt đầu: 20/01/2021
Ngày kết thúc: 27/01/2021
Lượt xem:55
293078/STC-QLGCS
Ngày bắt đầu: 18/12/2020
Ngày kết thúc: 28/12/2020
Lượt xem:43
302735/STC-TCHCSN
Ngày bắt đầu: 18/11/2020
Ngày kết thúc: 30/11/2020
Lượt xem:49
312646/CV-STC-QLG&CS
Ngày bắt đầu: 11/10/2020
Ngày kết thúc: 22/11/2020
Lượt xem:62
322452/STC-QLG&CS
Ngày bắt đầu: 23/10/2020
Ngày kết thúc: 22/11/2020
Lượt xem:33
332320/STC-QLG&CS
Ngày bắt đầu: 10/07/2020
Ngày kết thúc: 18/11/2020
Lượt xem:50
341736/STC-QLG&CS
Ngày bắt đầu: 05/08/2020
Ngày kết thúc: 31/08/2020
Lượt xem:76
351303/STC-TCND
Ngày bắt đầu: 15/06/2020
Ngày kết thúc: 22/06/2020
Lượt xem:76
36500/STC-QLG&CS
Ngày bắt đầu: 19/03/2020
Ngày kết thúc: 18/04/2020
Lượt xem:104
37643/STC-QLG&CS
Ngày bắt đầu: 31/03/2020
Ngày kết thúc: 10/04/2020
Lượt xem:133
38183/STC-QLGCS
Ngày bắt đầu: 05/02/2020
Ngày kết thúc: 15/02/2020
Lượt xem:59
39 /2019/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu: 01/10/2019
Ngày kết thúc: 31/01/2020
Lượt xem:81
40Dự thảo thay thế Thông tư 72/2017/TT-BTC và Thông tư số 06/2019/TT-BTC
Ngày bắt đầu: 27/12/2019
Ngày kết thúc: 10/01/2020
Lượt xem:97
412947/STC-TCDN
Ngày bắt đầu: 23/12/2019
Ngày kết thúc: 30/12/2019
Lượt xem:62
421733/CV-STC-QLG&CS
Ngày bắt đầu: 08/08/2019
Ngày kết thúc: 20/08/2019
Lượt xem:123
43921/STC-QLG&CS
Ngày bắt đầu: 07/05/2018
Ngày kết thúc: 30/05/2019
Lượt xem:89

Video tuyên truyền
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 62
  • Trong tuần: 2 499
  • Tất cả: 434058