CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoXEM CHI TIẾTTẬP TIN
11681: /STC - TCDN
Ngày bắt đầu: 19/05/2023
Ngày kết thúc: 31/05/2023
Lượt xem:1
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOXEM CHI TIẾTTẬP TIN
11682: /STC-TCDN
Ngày bắt đầu: 19/05/2023
Ngày kết thúc: 26/05/2023
Lượt xem:0
2883/STC-QLG&CS
Ngày bắt đầu: 27/03/2023
Ngày kết thúc: 08/04/2023
Lượt xem:23
3674 /STC-TCHCSN
Ngày bắt đầu: 10/03/2023
Ngày kết thúc: 03/04/2023
Lượt xem:20
435/STC-QLG&CS
Ngày bắt đầu: 05/01/2023
Ngày kết thúc: 11/01/2023
Lượt xem:35
54443/STC-QLG&CS
Ngày bắt đầu: 27/12/2022
Ngày kết thúc: 30/12/2022
Lượt xem:26
63967/STC-QLG&CS
Ngày bắt đầu: 29/11/2022
Ngày kết thúc: 10/12/2022
Lượt xem:28
72348/STC-QLG&CS
Ngày bắt đầu: 11/08/2022
Ngày kết thúc: 20/08/2022
Lượt xem:73
82275/STC-QLG&CS
Ngày bắt đầu: 29/07/2022
Ngày kết thúc: 20/08/2022
Lượt xem:61
91408/STC-QLG&CS
Ngày bắt đầu: 25/05/2022
Ngày kết thúc: 25/06/2022
Lượt xem:56
101410/STC-QLGCS
Ngày bắt đầu: 26/05/2022
Ngày kết thúc: 20/06/2022
Lượt xem:60
111546/STC-QLG&CS
Ngày bắt đầu: 03/06/2022
Ngày kết thúc: 15/06/2022
Lượt xem:47
121543/STC-QLG&CS
Ngày bắt đầu: 06/06/2022
Ngày kết thúc: 10/06/2022
Lượt xem:54
131207/STC-QLNS
Ngày bắt đầu: 10/05/2022
Ngày kết thúc: 10/06/2022
Lượt xem:52
14952/STC-TCHCSN
Ngày bắt đầu: 13/04/2022
Ngày kết thúc: 24/04/2022
Lượt xem:67
15784/STC-TCDN
Ngày bắt đầu: 25/03/2022
Ngày kết thúc: 11/04/2022
Lượt xem:58
16562
Ngày bắt đầu: 09/03/2022
Ngày kết thúc: 16/03/2022
Lượt xem:79
173589STC-QLG&CS
Ngày bắt đầu: 10/12/2021
Ngày kết thúc: 17/12/2021
Lượt xem:97
183163/STC-QLG&CS
Ngày bắt đầu: 08/11/2021
Ngày kết thúc: 20/11/2021
Lượt xem:72
193225/STC -TCDN
Ngày bắt đầu: 11/11/2021
Ngày kết thúc: 18/11/2021
Lượt xem:98
202854/STC-QLGCS
Ngày bắt đầu: 13/10/2021
Ngày kết thúc: 10/11/2021
Lượt xem:65
212708/STC-QLG&CS
Ngày bắt đầu: 05/10/2021
Ngày kết thúc: 24/10/2021
Lượt xem:73
222766/STC-QLNS
Ngày bắt đầu: 08/10/2021
Ngày kết thúc: 12/10/2021
Lượt xem:68
232536
Ngày bắt đầu: 22/09/2021
Ngày kết thúc: 06/10/2021
Lượt xem:61
242522/STC-QLG&CS
Ngày bắt đầu: 21/09/2021
Ngày kết thúc: 24/09/2021
Lượt xem:75
252441/STC-QLG&CS
Ngày bắt đầu: 14/09/2021
Ngày kết thúc: 20/09/2021
Lượt xem:59
261533/STC-TCHCSN
Ngày bắt đầu: 25/06/2021
Ngày kết thúc: 07/09/2021
Lượt xem:81
271757/STC-QLG&CS
Ngày bắt đầu: 16/07/2021
Ngày kết thúc: 20/07/2021
Lượt xem:66
281570/STC-QLGCS
Ngày bắt đầu: 30/06/2021
Ngày kết thúc: 07/07/2021
Lượt xem:78
291486/STC-TCHCSN
Ngày bắt đầu: 22/06/2021
Ngày kết thúc: 29/06/2021
Lượt xem:103
30742/STC-QLG&CS
Ngày bắt đầu: 13/04/2021
Ngày kết thúc: 10/05/2021
Lượt xem:89
31489/STC-QLG&CS
Ngày bắt đầu: 18/03/2021
Ngày kết thúc: 15/04/2021
Lượt xem:86
32667/STC-TCDN
Ngày bắt đầu: 06/04/2021
Ngày kết thúc: 12/04/2021
Lượt xem:123
3363/STC-TCDN
Ngày bắt đầu: 11/01/2021
Ngày kết thúc: 29/01/2021
Lượt xem:104
34134/STC-TCHCSN
Ngày bắt đầu: 20/01/2021
Ngày kết thúc: 27/01/2021
Lượt xem:109
353078/STC-QLGCS
Ngày bắt đầu: 18/12/2020
Ngày kết thúc: 28/12/2020
Lượt xem:96
362735/STC-TCHCSN
Ngày bắt đầu: 18/11/2020
Ngày kết thúc: 30/11/2020
Lượt xem:102
372646/CV-STC-QLG&CS
Ngày bắt đầu: 11/10/2020
Ngày kết thúc: 22/11/2020
Lượt xem:102
382452/STC-QLG&CS
Ngày bắt đầu: 23/10/2020
Ngày kết thúc: 22/11/2020
Lượt xem:73
392320/STC-QLG&CS
Ngày bắt đầu: 10/07/2020
Ngày kết thúc: 18/11/2020
Lượt xem:95
401736/STC-QLG&CS
Ngày bắt đầu: 05/08/2020
Ngày kết thúc: 31/08/2020
Lượt xem:137
411303/STC-TCND
Ngày bắt đầu: 15/06/2020
Ngày kết thúc: 22/06/2020
Lượt xem:134
42500/STC-QLG&CS
Ngày bắt đầu: 19/03/2020
Ngày kết thúc: 18/04/2020
Lượt xem:163
43643/STC-QLG&CS
Ngày bắt đầu: 31/03/2020
Ngày kết thúc: 10/04/2020
Lượt xem:201
44183/STC-QLGCS
Ngày bắt đầu: 05/02/2020
Ngày kết thúc: 15/02/2020
Lượt xem:98
45 /2019/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu: 01/10/2019
Ngày kết thúc: 31/01/2020
Lượt xem:129
46Dự thảo thay thế Thông tư 72/2017/TT-BTC và Thông tư số 06/2019/TT-BTC
Ngày bắt đầu: 27/12/2019
Ngày kết thúc: 10/01/2020
Lượt xem:152
472947/STC-TCDN
Ngày bắt đầu: 23/12/2019
Ngày kết thúc: 30/12/2019
Lượt xem:101
481733/CV-STC-QLG&CS
Ngày bắt đầu: 08/08/2019
Ngày kết thúc: 20/08/2019
Lượt xem:171
49921/STC-QLG&CS
Ngày bắt đầu: 07/05/2018
Ngày kết thúc: 30/05/2019
Lượt xem:134
Video tuyên truyền
Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 118
  • Trong tuần: 4 392
  • Tất cả: 566143