V/v tham gia ý kiến vào hồ sơ xây dựng dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh

Căn cứ Văn bản số 291/HĐND-CTHĐND ngày 23/10/2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về đồng ý xây dựng Nghị quyết trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026,

Thực hiện nhiệm vụ của Đồng chí Phó chủ tỉnh Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại Công văn 9249/VPUBND-KTTH ngày 24/10/2023 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về chủ trương xây dựng dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, sau khi rà soát các quy định hiện hành, để đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tài chính xây dựng hồ sơ dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, cụ thể:

- Dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số quy định áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2022 - 2025.

- Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số quy định áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2022 - 2025. - Dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung, mức chi các cuộc điều tra thống kê do ngân sách địa phương bảo đảm trên địa bàn tỉnh.

- Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định nội dung, mức chi các cuộc điều tra thống kê do ngân sách địa phương bảo đảm trên địa bàn tỉnh. (Có các dự thảo kèm theo).

Sở Tài chính đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến bằng văn bản đối với các dự thảo trên, gửi về Sở Tài chính chậm nhất trước ngày 10/11/2023 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh; đề nghị Cổng Thông tin điện tử tỉnh đăng tải toàn văn dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định./.

Danh sách các ý kiến góp ý
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 172
  • Trong tuần: 4 576
  • Tất cả: 768828
 BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH HÒA BÌNH
Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
Điện thoại: (0218) 3 852 106 - Fax: (0218) 3 852249
Email: stchoabinh@mof.gov.vn
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 47/GP-STTTT ngày 07/4/2016
 Chung nhan Tin Nhiem Mang