CÔNG KHAI Tình hình thực hiện dự toán NSĐP trong năm
STTTên báo cáoNăm báo cáoBiểu mẫuSố quyết định / VB Công bốNgày công bố File Excel số liệu kèm theo
1 Ước tình hình thực hiện thu chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2023 2023 CKNS 297/BC-STC 15/09/2023 File Excel số liệu
2 TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU, CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG NĂM 2023 2023 CKNS BC-STC 15/07/2023 File Excel số liệu
3 ƯỚC TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU, CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 2023 CKNS 174/BC-STC 20/06/2023 File Excel số liệu
4 TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU, CHI NGÂN SÁCH QUÝ I NĂM 2023 2023 CKNS BC-STC 11/04/2023 File Excel số liệu
5 ƯỚC TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU, CHI NGÂN SÁCH 3 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 2023 CKNS 49/BC-STC 15/03/2023 File Excel số liệu
6 TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2022 2023 CKNS BC-STC 15/01/2023 File Excel số liệu
7 ƯỚC TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU, CHI NGÂN SÁCH THÁNG 12 NĂM 2022 2022 CKNS BC-STC 15/12/2022 File Excel số liệu
8 Tình hình thực hiện thu, chi ngân sách quý III năm 2022. 2022 Báo cáo thực hiện chi ngân sách địa phương quý III năm 2022 BC -STC 12/10/2022 File Excel số liệu
9 Báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách tháng 9 năm 2022 2022 Ước thực hiện chi ngân sách địa phương quý III năm 2022 246/BC-STC 16/09/2022 File Excel số liệu
10 Tình hình thực hiện thu, chi ngân sách quý II năm 2022 2022 Thực hiện chi ngân sách địa phương quý II năm 2022 BC-STC 05/07/2022 File Excel số liệu
11 Tình hình thực hiện thu, chi ngân sách quý IV năm 2021 2022 CK-NSNN BC-STC 15/01/2022 File Excel số liệu
12 Tình hình thực hiện thu, chi ngân sách quý III năm 2021 2021 CK-NSNN BC-STC 22/10/2021 File Excel số liệu
13 Ước tình hình thực hiện thu, chi ngân sách quý III năm 2021 2021 CK-NSNN 154/BC-STC 20/09/2021 File Excel số liệu
14 Tình hình thực hiện thu, chi ngân sách quý II năm 2021 2021 CK-NSNN BC-STC 16/07/2021 File Excel số liệu
15 Ước tình hình thực hiện thu, chi ngân sách quý II năm 2021 2021 CK-NSNN 92/BC-STC 15/06/2021 File Excel số liệu
16 Tình hình thực hiện thu, chi ngân sách quý I năm 2021 2021 CK-NSNN BC-STC 08/04/2021 File Excel số liệu
17 Ước tình hình thực hiện thu, chi ngân sách quý I năm 2021 2021 CK-NSNN 39/BC-STC 16/03/2021 File Excel số liệu
18 Tình hình thực hiện thu, chi ngân sách quý IV năm 2020 2021 CK-NSNN BC-STC 15/01/2021 File Excel số liệu
19 Ước tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước 12 tháng năm 2020 2020 CK-NSNN 227/BC-STC 15/12/2020 File Excel số liệu
20 Tình hình thực hiện thu, chi ngân sách quý III năm 2020 2020 CK-NSNN BC-STC 15/10/2020 File Excel số liệu
12
Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 622
  • Trong tuần: 4 756
  • Tất cả: 626826