CÔNG KHAI Tình hình thực hiện dự toán NSĐP trong năm
STTTên báo cáoNăm báo cáoBiểu mẫuSố quyết định / VB Công bốNgày công bố File Excel số liệu kèm theo
1 TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU, CHI NGÂN SÁCH QUÝ I NĂM 2023 2023 CKNS BC-STC 04/11/2023 File Excel số liệu
2 ƯỚC TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU, CHI NGÂN SÁCH 3 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 2023 CKNS 49/BC-STC 15/03/2023 File Excel số liệu
3 TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2022 2023 CKNS BC-STC 15/01/2023 File Excel số liệu
4 ƯỚC TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU, CHI NGÂN SÁCH THÁNG 12 NĂM 2022 2022 CKNS BC-STC 15/12/2022 File Excel số liệu
5 Tình hình thực hiện thu, chi ngân sách quý III năm 2022. 2022 Báo cáo thực hiện chi ngân sách địa phương quý III năm 2022 BC -STC 12/10/2022 File Excel số liệu
6 Báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách tháng 9 năm 2022 2022 Ước thực hiện chi ngân sách địa phương quý III năm 2022 246/BC-STC 16/09/2022 File Excel số liệu
7 Tình hình thực hiện thu, chi ngân sách quý II năm 2022 2022 Thực hiện chi ngân sách địa phương quý II năm 2022 BC-STC 05/07/2022 File Excel số liệu
8 Tình hình thực hiện thu, chi ngân sách quý IV năm 2021 2022 CK-NSNN BC-STC 15/01/2022 File Excel số liệu
9 Tình hình thực hiện thu, chi ngân sách quý III năm 2021 2021 CK-NSNN BC-STC 22/10/2021 File Excel số liệu
10 Ước tình hình thực hiện thu, chi ngân sách quý III năm 2021 2021 CK-NSNN 154/BC-STC 20/09/2021 File Excel số liệu
11 Tình hình thực hiện thu, chi ngân sách quý II năm 2021 2021 CK-NSNN BC-STC 16/07/2021 File Excel số liệu
12 Ước tình hình thực hiện thu, chi ngân sách quý II năm 2021 2021 CK-NSNN 92/BC-STC 15/06/2021 File Excel số liệu
13 Tình hình thực hiện thu, chi ngân sách quý I năm 2021 2021 CK-NSNN BC-STC 08/04/2021 File Excel số liệu
14 Ước tình hình thực hiện thu, chi ngân sách quý I năm 2021 2021 CK-NSNN 39/BC-STC 16/03/2021 File Excel số liệu
15 Tình hình thực hiện thu, chi ngân sách quý IV năm 2020 2021 CK-NSNN BC-STC 15/01/2021 File Excel số liệu
16 Ước tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước 12 tháng năm 2020 2020 CK-NSNN 227/BC-STC 15/12/2020 File Excel số liệu
17 Tình hình thực hiện thu, chi ngân sách quý III năm 2020 2020 CK-NSNN BC-STC 15/10/2020 File Excel số liệu
18 Ước tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước 9 tháng năm 2020 2020 CK-NSNN 156/STC-QLNS 16/09/2020 File Excel số liệu
19 Tình hình thực hiện thu, chi ngân sách quý II năm 2020 2020 CK-NSNN BC-STC 15/07/2020 File Excel số liệu
20 Ước tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2020 2020 CK-NSNN- Biểu 59 - 60 -61 90/BC-STC 15/06/2020 File Excel số liệu
12
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 92
  • Trong tuần: 4 003
  • Tất cả: 567739