CÔNG KHAI Dự toán NSĐP đã được HĐND quyết định
STTTên báo cáoNăm báo cáoBiểu mẫuSố quyết định / VB Công bốNgày công bố File Excel số liệu kèm theo
1 Công bố công khai dự toán NSNN năm 2022 tỉnh Hòa Bình 2022 CK-NSNN 324/QĐ-UBND 25/02/2022 File Excel số liệu
2 Quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách 2022 tỉnh Hòa Bình 2021 CK-NSNN 2959/QĐ-UBND 09/12/2021 File Excel số liệu
3 Nghị quyết Quyết định dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2022 2021 CK-NSNN 59/NQ-HĐND 09/12/2021 File Excel số liệu
4 Công bố công khai dự toán NSNN năm 2021 tỉnh Hòa Bình 2021 CK-NSNN 830/QĐ-UBND 20/04/2021 File Excel số liệu
5 Quyết định về việc giao dự toán thu chi NSNN năm 2021 2020 CK-NSNN 3126/QĐ-UBND 11/12/2020 File Excel số liệu
6 Nghị quyết Quyết định dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2021 2020 Công khai ngân sách 333/NQ-HĐND 09/12/2020 File Excel số liệu
7 Công bố công khai dự toán NSNN năm 2020 tỉnh Hòa Bình 2020 CK-NSNN 56/QĐ-UBND 01/10/2020 File Excel số liệu
8 Nghị quyết quyết định dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2020 2019 Nghị quyết 207/NQ-HĐND 12/10/2019 File Excel số liệu
9 Công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 2019 CKTC-NSĐP 17/QĐ-UBND 05/01/2019 File Excel số liệu

Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 135
  • Trong tuần: 2 572
  • Tất cả: 434131