CÔNG KHAI Dự toán NSĐP đã được HĐND quyết định
STTTên báo cáoNăm báo cáoBiểu mẫuSố quyết định / VB Công bốNgày công bố File Excel số liệu kèm theo
1 Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của tỉnh Hòa Bình 2023 Báo cáo 109/QĐ-UBND 19/01/2023 File Excel số liệu
2 Nghị quyết phê duyệt dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2023 2022 CK-NSNN 200/NQ-HĐND 11/12/2022 File Excel số liệu
3 Công bố công khai dự toán NSNN năm 2022 tỉnh Hòa Bình 2022 CK-NSNN 324/QĐ-UBND 25/02/2022 File Excel số liệu
4 Quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách 2022 tỉnh Hòa Bình 2021 CK-NSNN 2959/QĐ-UBND 09/12/2021 File Excel số liệu
5 Nghị quyết Quyết định dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2022 2021 CK-NSNN 59/NQ-HĐND 09/12/2021 File Excel số liệu
6 Công bố công khai dự toán NSNN năm 2021 tỉnh Hòa Bình 2021 CK-NSNN 830/QĐ-UBND 20/04/2021 File Excel số liệu
7 Quyết định về việc giao dự toán thu chi NSNN năm 2021 2020 CK-NSNN 3126/QĐ-UBND 11/12/2020 File Excel số liệu
8 Nghị quyết Quyết định dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2021 2020 Công khai ngân sách 333/NQ-HĐND 09/12/2020 File Excel số liệu
9 Công bố công khai dự toán NSNN năm 2020 tỉnh Hòa Bình 2020 CK-NSNN 56/QĐ-UBND 01/10/2020 File Excel số liệu
10 Nghị quyết quyết định dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2020 2019 Nghị quyết 207/NQ-HĐND 12/10/2019 File Excel số liệu
11 Công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 2019 CKTC-NSĐP 17/QĐ-UBND 05/01/2019 File Excel số liệu
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 212
  • Trong tuần: 4 123
  • Tất cả: 567859