Tham gia ý kiến vào Dự thảo kế hoạch nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình

Thực hiện Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 29/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về triển khai thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; Quyết định số 25/QĐ-VPUBND ngày 26/3/2021 của Văn phòng UBND tỉnh về phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo Kế hoạch nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình.

(Có dự thảo Kế hoạch kèm theo)

Đề nghị các Sở, Ban, Ngành, Bưu điện tỉnh, VNPT Hòa Bình nghiên cứu và tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch, gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để tổng hợp) thời gian trước ngày 29/5/2021 để tổng hợp trình UBND tỉnh theo quy định./

1.KehoachnangcaohieuquahoatdongTTPVHCC.docx
Video tuyên truyền nông thôn mới
  • Hạ tầng giao thông, khát vọng phát triển
  • Lễ Hội Cá Tôm Sông Đà Tỉnh Hòa Bình năm 2023
  • Ứng dụng PC Covid
  • Hướng dẫn cài đặt Bluezone để phòng, chống dịch COVID-19
  • Top 12 điểm du lịch nổi tiếng tại Hòa Bình thu hút khách du lịch nhất
  • ANTV Truyền hình công an nhân dân
1 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 306
  • Trong tuần: 5 266
  • Tất cả: 772830
 BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH HÒA BÌNH
Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
Điện thoại: (0218) 3 852 106 - Fax: (0218) 3 852249
Email: stchoabinh@mof.gov.vn
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 47/GP-STTTT ngày 07/4/2016
 Chung nhan Tin Nhiem Mang