Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính năm 2022
Ngày 30/01/2023, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 79/QĐ-BTC  công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính năm 2022 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Quách Tất Liêm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 794/VPUBND-KTTH ngày 07/02/2023 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Sở Tài chính đề nghị các cơ quan và đơn vị nghiên cứu, thực hiện của Bộ  trưởng Bộ Tài chính. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh đề xuất, đề nghị có văn bản gửi Sở Tài chính để kịp thời tổng hợp, tham mưu, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết theo quy định.

Văn bản đính kèm: Tải về

Tin khác
1 2 
Video tuyên truyền nông thôn mới
  • Ứng dụng PC Covid
  • Hướng dẫn cài đặt Bluezone để phòng, chống dịch COVID-19
  • Top 12 điểm du lịch nổi tiếng tại Hòa Bình thu hút khách du lịch nhất
  • ANTV Truyền hình công an nhân dân
1 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 626
  • Trong tuần: 4 760
  • Tất cả: 626830