Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Ngày 30/7/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hòa Bình ban hành Nghị quyết về lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình Phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Hòa Bình là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, vì vậy cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tỏ chức thực hiện đồng bộ các chính sách dân tộc, đặc biệt là các chính sách đặc thù của tỉnh. Huy động, sử dụng có hiệu quả tối đa các nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, nhất là các xã đặc biệt khó khăn với phương châm các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng giúp nhau cùng phát triển. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế xã hội bền vững với đảm bảo vững chắc quốc phòng an ninh

 

2021_8_20_10_18_40_637650515202432261_NQ03 BTV.pdf
Video tuyên truyền nông thôn mới
  • Ứng dụng PC Covid
  • Hướng dẫn cài đặt Bluezone để phòng, chống dịch COVID-19
  • Top 12 điểm du lịch nổi tiếng tại Hòa Bình thu hút khách du lịch nhất
  • ANTV Truyền hình công an nhân dân
1 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 253
  • Trong tuần: 3 790
  • Tất cả: 622323