Tham gia các chính sách đề nghị xây dựng Luật giá (sửa đổi)

Căn cứ Công văn số 7638/BTC-QLG ngày 12/7/2021 của Bộ Tài chính về việc xin ý kiến các chính sách đề nghị xây dựng Luật giá (sửa đổi) (Gửi kèm);

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 5440/VPUBND-TCTM ngày 15/7/2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tham gia các chính sách đề nghị xây dựng Luật Giá (sửa đổi) (Gửi kèm);

Để có cơ sở báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, đề nghị các đơn vị nghiên cứu dự thảo kèm theo Công văn số 7638/BTC-QLG ngày 12/7/2021 của Bộ Tài chính, có ý kiến đóng góp bằng văn bản gửi Sở Tài chính trước ngày 20/7/2021.

Các hồ sơ kèm theo được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Tài chính Hòa Bình)

Đề nghị các đơn vị quan tâm, phối hợp./

CV 5540 .UBND.pdf

 
Video tuyên truyền nông thôn mới
  • Ứng dụng PC Covid
  • Hướng dẫn cài đặt Bluezone để phòng, chống dịch COVID-19
  • Top 12 điểm du lịch nổi tiếng tại Hòa Bình thu hút khách du lịch nhất
  • ANTV Truyền hình công an nhân dân
1 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 200
  • Trong tuần: 3 737
  • Tất cả: 622270