Thực hiện Thông tư số 44/2021/TT-BTC ngày 18/6/2021 của Bộ Tài chính

Căn cứ Thông tư số 44/2021/TT-BTC ngày 18/6/2021 của Bộ Tài chính quy định về khung giá, nguyên tắc, phương pháp xác định giá nước sạch sinh hoạt; T

hực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 4863/VPUBND-TCTM của Văn phòng UBND tỉnh Hòa Bình về việc thực hiện Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Sở Tài chính đề nghị các Sở, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các đơn vị cấp nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình nghiên cứu, triển khai thực hiện Thông tư số 44/2021/TT-BTC ngày 18/6/2021 của Bộ Tài chính.

Thông tư số 44/2021/TT-BTC ngày 18/6/2021 của Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/8/2021 và thay thế Thông tư số 88/2012/TT-BTC ngày 28 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tài chính ban hành khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt, Thông tư liên tịch số 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT ngày 15 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn.

(Thông tư số 44/2021/TT-BTC ngày 18/6/2021 của Bộ Tài chính được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Sở Tài chính tỉnh Hòa Bình).

Đề nghị các Sở, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các đơn vị cấp nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình nghiên cứu, tổ chức thực hiện./. 
Video tuyên truyền nông thôn mới
  • Ứng dụng PC Covid
  • Hướng dẫn cài đặt Bluezone để phòng, chống dịch COVID-19
  • Top 12 điểm du lịch nổi tiếng tại Hòa Bình thu hút khách du lịch nhất
  • ANTV Truyền hình công an nhân dân
1 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 107
  • Trong tuần: 3 644
  • Tất cả: 622177