Tôi là cán bộ tài chính xã. hiện đang vướng mắc trong thanh toán về một số chế độ chi cho cấp xã rất mong Bộ Tài chính sớm giải đáp để chúng tôi có sở làm việc với Kho bạc
Hiện nay xã tôi chưa được giao khoán kinh phí quản lý hành chính (không có nguồn kinh phí tự chủ nguồn 13) mà chỉ được giao dự toán từ nguồn kinh phí không thường xuyên (nguồn 12) nên khi thanh toán một số chế độ mà có quy định phải căn cứ vào quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị thì không được Kho bạc chấp nhận. Đơn vị có xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ nhưng Kho bạc không căn cứ để kiểm soát chi vì cho rằng đơn vị tôi chưa được giao kinh phí tự chủ nên Kho bạc không căn cứ vào Quy chế chi tiêu nội bộ. Cụ thể là các khoản chi như sau: 1. Chi trả tiền lương, tiền bồi dưỡng đối với những ngày được nghỉ phép hàng năm theo pháp luật quy định nhưng chưa nghỉ hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hàng năm theo quy định tại điểm b khoản 2 điều 5 Thông tư 141/2011/TT-BTC ngày 20/10/2011 của Bộ Tài chính quy định là: " Mức chi hỗ trợ được quy định tại quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị, nhưng tối đa không quá mức tiền lương làm thêm giờ vào ngày thứ bảy, chủ nhật theo quy định hiện hành." 2. Thanh toán khoán tiền công tác phí theo tháng đối với các bộ cấp xã theo quy định khoản 1 điều 8 TT 40/2017/TT-BTC: "thì tuỳ theo đối tượng, đặc điểm công tác và khả năng kinh phí, thủ trưởng cơ quan, đơn vị quy định mức khoán tiền công tác phí theo tháng cho người đi công tác lưu động để hỗ trợ tiền gửi xe, xăng xe theo mức 500.000 đồng/người/tháng và phải được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị." 3. các khoản thanh toán khác mà chê độ quy định là phải có trong quy chế chi tiêu nội bộ. Rất mong Bộ Tài chính sớm giải đáp. Trân trọng cảm ơn! (20/01/2020)
07/08/2020
Trả lời:

a. Quy định về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước:

Tại Khoản 1, Điều 1 Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước quy định phạm vi và đối tượng điều chỉnh bao gồm: “Uỷ ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn”.

Như vậy, theo các quy định trên thì “Uỷ ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn” thuộc đối tượng thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước.

b. Về việc kiểm soát chi theo Quy chế chi tiêu nội bộ:

- Theo quy định tại Điều 14 Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị quy định:

Khoản1: Kinh phí thực hiện chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị phải được quản lý, sử dụng theo đúng định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và trong phạm vi tổng dự toán chi thường xuyên được giao hàng năm.

Khoản 4Cơ quan nhà nước thực hiện chế độ tự chủ và tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện cơ chế tự chủ tài chính căn cứ mức chi cụ thể về công tác phí, chi hội nghị do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định để quyết định mức chi công tác phí, chi tổ chức hội nghị theo quy định của Chính phủ về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước và cơ chế tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong từng lĩnh vực.

Khoản 7: Trường hợp các Bộ, ngành, địa phương chưa ban hành văn bản quy định mức chi cụ thể, thì thủ trưởng cơ quan, đơn vị căn cứ mức chi quy định tại Thông tư này quyết định mức chi công tác phí, chi hội nghị trong quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị nhưng tối đa không vượt quá mức chi quy định tại Thông tư này, đảm bảo tiết kiệm, tránh lãng phí, trong phạm vi dự toán nguồn kinh phí được cấp có thẩm quyền giao. 

- Theo quy định tại Điểm a, Khoản 9, Điều 3 Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30/5/2014 của liên Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước: “Để chủ động sử dụng kinh phí tự chủ được giao, quản lý sử dụng tài sản công đúng mục đích, tiết kiệm và có hiệu quả, cơ quan thực hiện chế độ tự chủ có trách nhiệm xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ và Quy chế quản lý sử dụng tài sản công theo nội dung hướng dẫn tại Mẫu số 01 kèm theo Thông tư này, làm căn cứ cho cán bộ, công chức và người lao động trong cơ quan thực hiện, Kho bạc Nhà nước kiểm soát chi”.

* Như vậy, theo quy định nêu trên thì:

- Trường hợp đơn vị chưa thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về quản lý kinh phí thì phải thực hiện theo đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

- Trường hợp đơn vị thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về quản lý kinh phí, thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30/5/2014 của liên Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước và các quy định của pháp luật có liên quan.

Đề nghị quý độc giả nghiên cứu, thực hiện theo quy định.

Nguồn:www.mof.gov.vn
Video tuyên truyền nông thôn mới
  • Hạ tầng giao thông, khát vọng phát triển
  • Lễ Hội Cá Tôm Sông Đà Tỉnh Hòa Bình năm 2023
  • Ứng dụng PC Covid
  • Hướng dẫn cài đặt Bluezone để phòng, chống dịch COVID-19
  • Top 12 điểm du lịch nổi tiếng tại Hòa Bình thu hút khách du lịch nhất
  • ANTV Truyền hình công an nhân dân
1 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 293
  • Trong tuần: 5 253
  • Tất cả: 772817
 BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH HÒA BÌNH
Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
Điện thoại: (0218) 3 852 106 - Fax: (0218) 3 852249
Email: stchoabinh@mof.gov.vn
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 47/GP-STTTT ngày 07/4/2016
 Chung nhan Tin Nhiem Mang