Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành

Ngày 20/8/2021 Kiểm toán nhà nước ban hành Quyết định số 02/2021/QĐ-KTNN bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành.

Quyết định số 02/2021/QĐ-KTNN

Theo đó, bãi bỏ toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật sau:

1. Quyết định số 02/2017/QĐ-KTNN ngày 13/3/2017 của Tổng kiểm toán nhà nước ban hành Quy trình kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình.

2. Quyết định số 04/2017/QĐ-KTNN ngày 31/3/2017 của Tổng kiểm toán nhà nước ban hành Quy trình kiểm toán ngân sách trung ương (bộ, ngành) của kiểm toán nhà nước.

3. Quyết định số 05/2017/QĐ-KTNN ngày 04/4/2017 của Tổng kiểm toán nhà nước ban hành Quy trình kiểm toán chương trình mục tiêu quốc gia của kiểm toán nhà nước.

4. Quyết định số 06/2017/QĐ-KTNN ngày 12/6/2017 của Tổng kiểm toán nhà nước ban hành Quy trình kiểm toán ngân sách địa phương của kiểm toán nhà nước.

5. Quyết định số 07/2017/QĐ-KTNN ngày 20/6/2017 của Tổng kiểm toán nhà nước ban hành Quy trình kiểm toán hoạt động của kiểm toán nhà nước.

6. Quyết định số 10/2017/QĐ-KTNN ngày 21/11/2017 của Tổng kiểm toán nhà nước ban hành Quy trình kiểm toán doanh nghiệp.

7. Quyết định số 11/2017/QĐ-KTNN ngày 21/11/2017 của Tổng kiểm toán nhà nước ban hành Quy trình kiểm toán các tổ chức tài chính, ngân hàng.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2021.

Sở Tài chính đăng tải toàn văn Quyết định số 02/2021/QĐ-KTNN ngày 20/8/2021 của Kiểm toán nhà nước để các tổ chức, cá nhân có liên quan theo dõi, thực hiện.

VPS
Video tuyên truyền nông thôn mới
  • Ứng dụng PC Covid
  • Hướng dẫn cài đặt Bluezone để phòng, chống dịch COVID-19
  • Top 12 điểm du lịch nổi tiếng tại Hòa Bình thu hút khách du lịch nhất
  • ANTV Truyền hình công an nhân dân
1 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 228
  • Trong tuần: 3 765
  • Tất cả: 622298