Tiến tới không còn giao dịch chi bằng tiền mặt và giảm đến mức tối thiểu các giao dịch thu bằng tiền mặt tại Kho bạc nhà nước
Kho bạc Nhà nước (KBNN) vừa ban hành Quyết định số 1953/QĐ-KBNN ngày 29/4/2022 về việc phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) trong hệ thống KBNN đến năm 2025

 Kho bạc Nhà nước (KBNN) vừa ban hành Quyết định số 1953/QĐ-KBNN ngày 29/4/2022 về việc phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) trong hệ thống KBNN đến năm 2025. Theo đó, KBNN phấn đấu đến cuối năm 2025, không còn giao dịch chi bằng tiền mặt và giảm đến mức tối thiểu các giao dịch thu bằng tiền mặt tại KBNN.

        Hoạt động TTKDTM trong hệ thống KBNN thời gian qua đã có những bước phát triển đáng kể về khuôn khổ pháp lý, cơ sở hạ tầng, công nghệ cũng như các dịch vụ, phương tiện TTKDTM trong thu, chi qua KBNN nói chung và thu, chi NSNN nói riêng. Tuy nhiên, trong bối cảnh hội nhập quốc tế, với sự phát triển mạnh của công nghệ thông tin, viễn thông, nhiều dịch vụ, giải pháp thanh toán mới ra đời, đặt ra những thách thức, yêu cầu trong hoàn thiện hành lang pháp lý; nâng cấp các hệ thống thanh toán; áp dụng các phương tiện, dịch vụ TTKDTM mới trong thu, chi qua KBNN nhằm phát triển Kho bạc số theo lộ trình chuyển đổi số quốc gia, sớm hình thành Kho bạc 3 không: không giao dịch bằng tiền mặt, không khách hàng đến giao dịch và không chứng từ giấy.

        Mục tiêu của Đề án nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về TTKDTM trong hệ thống KBNN, hình thành thói quen của các đơn vị sử dụng ngân sách, người nộp NSNN, các tổ chức và cá nhân khác có giao dịch với KBNN ở khu vực đô thị trong việc thanh toán nói chung và thu, chi NSNN nói riêng bằng các hình thức TTKDTM, từng bước phát triển ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

        Bên cạnh đó là giảm dần tỷ lệ thu, chi bằng tiền mặt qua KBNN và tiến tới hình thành Kho bạc không có tiền mặt trên cơ sở hiện đại hóa các hình thức thanh toán, đảm bảo phù hợp với xu thế chung của đất nước, của khu vực và thế giới về phát triển các giao dịch TTKDTM.

        Cơ sở hạ tầng, các hệ thống thanh toán điện tử của KBNN được nâng cấp; phát triển các dịch vụ thanh toán qua hệ thống KBNN theo hướng đa dạng, hiện đại để đáp ứng nhu cầu thanh toán đa dạng của các đơn vị, tổ chức, cá nhân trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ thành tựu của Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và có sự kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia, các bộ, ngành, địa phương và các đơn vị có liên quan.

        Ngoài ra, Đề án cũng hướng tới mục tiêu đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật trong hoạt động TTKDTM, minh bạch hóa các giao dịch thanh toán trong hệ thống KBNN, góp phần vào công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tội phạm kinh tế, phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

        Đề án đặt ra mục tiêu cụ thể, phấn đấu đến cuối năm 2025, không còn giao dịch chi bằng tiền mặt tại KBNN và giảm tới mức tối thiểu các giao dịch thu bằng tiền mặt tại KBNN.

                                                           Thế Mạnh
Video tuyên truyền nông thôn mới
  • Ứng dụng PC Covid
  • Hướng dẫn cài đặt Bluezone để phòng, chống dịch COVID-19
  • Top 12 điểm du lịch nổi tiếng tại Hòa Bình thu hút khách du lịch nhất
  • ANTV Truyền hình công an nhân dân
1 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 313
  • Trong tuần: 5 106
  • Tất cả: 471657