Tiếp tục chấn chỉnh hoạt động kinh doanh dịch vụ thẩm định giá
Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi các doanh nghiệp thẩm định giá và thẩm định viên về giá hành nghề để chấn chỉnh hoạt động kinh doanh dịch vụ thẩm định giá.

Bộ Tài chính đã có nhiều văn bản chấn chỉnh hoạt động kinh doanh dịch vụ thẩm định giá. Ảnh: TL.

Theo Cục Quản lý giá, thời gian vừa qua, hoạt động kinh doanh dịch vụ thẩm định giá đã góp phần không nhỏ trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế và kịp thời cung cấp dịch vụ thẩm định giá đáp ứng nhu cầu xã hội.

Tuy nhiên, trong thực tiễn tổ chức thực hiện hoạt động kinh doanh dịch vụ thẩm định giá vẫn còn tồn tại, cần phải chấn chỉnh hoạt động. Chính vì vậy, Bộ Tài chính yêu cầu tổng giám đốc, giám đốc các doanh nghiệp thẩm định giá, thẩm định viên về giá tiếp tục đẩy mạnh việc chấn chỉnh các hoạt động tại đơn vị.

Căn cứ quy định của Luật Giá, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 6/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giá về thẩm định giá và đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 12/2021/NĐ-CP ngày 24/2/2021 của Chính phủ.

Đồng thời Bộ Tài chính cũng đã ban hành theo thẩm quyền đầy đủ và đồng bộ 13 thông tư hướng dẫn liên quan đến kinh doanh dịch vụ thẩm định giá, trong đó có 13 tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam.

Các doanh nghiệp thẩm định giá, thẩm định viên về giá phải tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về thẩm định giá nêu trên, cũng như các pháp luật có liên quan. Việc tiếp nhận và cung cấp dịch vụ thẩm định giá tài sản (bao gồm cả thẩm định giá tư vấn cho các doanh nghiệp xác định giá trị các tài sản đảm bảo để doanh nghiệp phát hành trái phiếu doanh nghiệp), doanh nghiệp thẩm định giá và thẩm định viên về giá phải đảm bảo thực hiện đúng quy trình thẩm định giá được quy định tại Điều 30 của Luật Giá và được làm rõ tại Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 05, các quy định về các cách tiếp cận và phương pháp trong thẩm định giá được quy định tại Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 08, 09, 10, 11, 12, 13.

Ngoài ra, doanh nghiệp phải đảm bảo phát hành Báo cáo kết quả thẩm định giá và Chứng thư thẩm định giá đúng theo Mẫu quy định tại Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 06; tuân thủ nghiêm túc và đầy đủ các tiêu chuẩn chuyên môn, tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp thẩm định giá, theo đó chú trọng đến tính độc lập, khách quan, trung thực và tuân thủ đúng pháp luật. Trong quá trình cung cấp dịch vụ thẩm định giá, doanh nghiệp thẩm định giá và thẩm định viên về giá phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ được quy định tại Điều 37, Điều 42 của Luật Giá.

Cũng tại văn bản này, Bộ Tài chính đề nghị các doanh nghiệp thẩm định giá tăng cường kiểm soát chất lượng thẩm định giá nội bộ; thường xuyên tự tổ chức đánh giá chất lượng hoạt động thẩm định giá, kịp thời phát hiện và khắc phục ngay những sai sót trong quá trình thẩm định giá.

Cục Quản lý giá cũng yêu cầu các doanh nghiệp thẩm định giá chủ động trong việc thu thập thông tin và xây dựng cơ sơ dữ liệu về giá của doanh nghiệp; thực hiện lưu trữ hồ sơ đầy đủ theo quy định tại Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 06; thực hiện nghiêm túc việc cập nhật kiến thức thẩm định giá hàng năm nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật, nghiệp vụ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp; đặc biệt là những quy định pháp luật có liên quan đến hoạt động thẩm định giá, nghiên cứu và tuân thủ đúng các quy định mới tại Nghị định số 12/2021/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP, Thông tư số 60/2021/TT-BTC và Thông tư số 28/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Cục Quản lý giá đề nghị các doanh nghiệp phải báo cáo kịp thời với Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) khi có sự thay đổi thông tin về doanh nghiệp và thẩm định viên theo đúng quy định tại Điều 17 Nghị định số 89/2013/NĐ-CP của Chính phủ./.

Minh Anh (Nguồn:www.thoibaotaichinhvietnam.vn)
Video tuyên truyền nông thôn mới
  • Ứng dụng PC Covid
  • Hướng dẫn cài đặt Bluezone để phòng, chống dịch COVID-19
  • Top 12 điểm du lịch nổi tiếng tại Hòa Bình thu hút khách du lịch nhất
  • ANTV Truyền hình công an nhân dân
1 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 185
  • Trong tuần: 4 978
  • Tất cả: 471529