Sở Tài chính thông báo Bổ sung danh sách các tổ chức, đơn vị sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục phải thực hiện đăng ký giá, kê khai giá trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (lần 1)
Ngày 25/8/2022 Sở Tài chính có Thông báo số 75-TB/STC thông báo bổ sung danh sách các tổ chức, đơn vị sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục phải thực hiện đăng ký giá, kê khai giá trên địa bàn tỉnh Hòa Bình theo Quyết định số 1789/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung danh sách các tổ chức, đơn vị sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục phải thực hiện đăng ký giá, kê khai giá trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (lần 1).

 

Ngày 25/8/2022 Sở Tài chính có Thông báo số 75-TB/STC thông báo bổ sung danh sách các tổ chức, đơn vị sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục phải thực hiện đăng ký giá, kê khai giá trên địa bàn tỉnh Hòa Bình theo Quyết định số 1789/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung danh sách các tổ chức, đơn vị sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục phải thực hiện đăng ký giá, kê khai giá trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (lần 1).

Theo đó có 52 tổ chức, đơn vị sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục phải thực hiện đăng ký giá, kê khai giá trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (lần 1), trong 32 tổ chức, đơn vị sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ bao gồm cả đại lý có quyền quyết định giá, điều chỉnh giá)phải thực hiện đăng ký giá và 20 tổ chức, cá nhân (các đại lý có quyền quyết định giá, điều chỉnh giá) phải kê khai giá.

Các tổ chức, đơn vị sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thực hiện đăng ký giá, kê khai giá theo mẫu biểu được quy định tại Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 và Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Thời gian nộp bản đăng ký giá, kê khai giá theo Thông báo số 75/TB-STC ngày 25/8/2022 của Sở Tài chính, các đơn vị gửi hồ sơ đăng ký giá, kê khai giá về Sở Tài chính trước ngày 15/9/2022.

Đính kèm: Thông báo số 75 pdf

 


Video tuyên truyền nông thôn mới
  • Ứng dụng PC Covid
  • Hướng dẫn cài đặt Bluezone để phòng, chống dịch COVID-19
  • Top 12 điểm du lịch nổi tiếng tại Hòa Bình thu hút khách du lịch nhất
  • ANTV Truyền hình công an nhân dân
1 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 137
  • Trong tuần: 2 574
  • Tất cả: 434133