Quy định mức thu, nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa
Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Quyết định số 26/2022/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 8 năm 2022 quy định mức thu, nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hòa Bình thay thế Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2019 về việc quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đảm bảo phù hợp với quy định Nghị định số 62/2019/NĐ-CP của Chính phủ và phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương. Làm căn cứ cho các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thực hiện việc nộp, thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa đảm bảo chặt chẽ, thuận lợi và theo đúng quy định.

Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Quyết định số 26/2022/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 8 năm 2022 quy định mức thu, nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hòa Bình thay thế Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2019 về việc quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đảm bảo phù hợp với quy định Nghị định số 62/2019/NĐ-CP của Chính phủ và phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương. Làm căn cứ cho các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thực hiện việc nộp, thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa đảm bảo chặt chẽ, thuận lợi và theo đúng quy định.

( Ảnh minh họa)

Theo đó, đối tượng áp dụng trong Quyết định là cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khi được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp từ đất trồng lúa nước trên địa bàn tỉnh (gọi chung là người sử dụng đất).

Về mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa được tính như sau: Mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa = diện tích x giá của các loại đất trồng lúa x tỷ lệ phần trăm (%); trong đó, tỷ lệ % xác định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa là 50%. Diện tích là phần diện tích đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất phi nông nghiệp ghi cụ thể trong quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa nước sang đất phi nông nghiệp của cơ quan có thẩm quyền. Giá của các loại đất tính theo bảng giá đất được áp dụng tại thời điểm chuyển mục đích sử dụng đất do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

Tại Quyết định quy định cụ thể về thời hạn nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa, trường hợp quá thời hạn nộp người được nhà nước giao đất, cho thuê đất sẽ phải nộp thêm tiền chậm nộp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế, quy định việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí; Quyết định quy định rõ trách nhiệm của các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thanh phố và cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp từ đất chuyên trồng lúa.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 9 năm 2022.

                                                  

                                                                Phòng Quản lý Giá và Công sản
Video tuyên truyền nông thôn mới
  • Ứng dụng PC Covid
  • Hướng dẫn cài đặt Bluezone để phòng, chống dịch COVID-19
  • Top 12 điểm du lịch nổi tiếng tại Hòa Bình thu hút khách du lịch nhất
  • ANTV Truyền hình công an nhân dân
1 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 103
  • Trong tuần: 3 640
  • Tất cả: 622173