Về việc phê duyệt đơn giá gạo Quý III năm 2022 để hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Căn cứ Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 23/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; Quyết định 46/2021/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, ban hành kèm theo Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 23/11/2018.

Đơn giá gạo để lập phương án hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất khi nhà nước thu hồi đất thời điểm quý III năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình theo nguyên tắc: Xác định giá gạo tháng cuối của quý II năm 2022 (tháng 6) đề làm cơ sở xác định giá gạo trung bình hỗ trợ cho quý III năm 2022.

Sở Tài chính trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt giá gạo: 15.000 đồng (Bằng chữ: Mười lăm nghìn đồng) để có cơ sở lập phương án hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất khi nhà nước thu hồi đất thời điểm quý III năm 2022.

Đính kèm: Quyết định số 1325. Phê duyệt đơn giá gạo Quý 3.pdf

 

 

                                                                                                                  Nguyễn Hải

Tin khác
1 2 3 
Video tuyên truyền nông thôn mới
  • Ứng dụng PC Covid
  • Hướng dẫn cài đặt Bluezone để phòng, chống dịch COVID-19
  • Top 12 điểm du lịch nổi tiếng tại Hòa Bình thu hút khách du lịch nhất
  • ANTV Truyền hình công an nhân dân
1 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 188
  • Trong tuần: 2 958
  • Tất cả: 499248