Danh sách các tổ chức, đơn vị sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đã thực hiện đăng ký giá, kê khai giá và chưa thực hiện đăng ký giá, kê khai giá theo quy định tính từ ngày 22/4/2023 đến 19/5/2023
Sở Tài chính thông báo danh sách các tổ chức, đơn vị sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đã thực hiện đăng ký giá, kê khai giá và chưa thực hiện đăng ký giá, kê khai giá theo quy định tính từ ngày 22/4/2023 đến ngày 19/5/2023 (theo ngày văn bản đến của Sở Tài chính), cụ thể như sau:

1. Tổ chức, đơn vị thuộc danh mục phải thực hiện đăng ký giá:

- Tổ chức, đơn vị đã thực hiện đăng khai giá:  05 tổ chức, doanh nghiệp.

- Tổ chức, đơn vị phải thực hiện đăng ký giá nhưng chưa thực hiện đăng ký giá: 119Doanh nghiệp.

2. Tổ chức, đơn vị thuộc danh mục phải thực hiện kê khai giá:

- Tổ chức, đơn vị đã thực hiện kê khai giá: 07 Doanh nghiệp (12 lượt kê khai giá).

- Tổ chức, đơn vị phải thực hiện kê khai giá nhưng chưa thực hiện kê khai giá: 20 Doanh nghiệp.

(Có danh sách kèm theo).

Để đảm bảo các quy định của nhà nước về quản lý giá trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, đề nghị các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Công thương, Xây dựng; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục đôn đốc các tổ chức, đơn vị chưa thực hiện việc đăng ký giá, kê khai giá theo quy định. Trường hợp các tổ chức đơn vị, không chấp hành quy định thực hiện đăng ký giá, kê khai giá với cơ quan quản lý nhà nước (Sở Tài chính), Sở Tài chính báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép áp dụng hình thức xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi không thực hiện đăng ký giá, kê khai giá theo qui định tại khoản 4 Điều 1 Nghị định 49/2016/NĐ-CP ngày 27/5/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn.

Danh sách các tổ chức, đơn vị được đăng tải trên Website: http://sotaichinh.hoabinh.gov.vn của Sở Tài chính và trên cơ sở dữ liệu quốc gia về giá của Bộ Tài chính.

Văn bản thông báo và danh sách kèm theo: 

Danh sách chưa đăng ký:Tải vềTải về

Danh sách đã đăng ký:Tải vềTải vềTải về

Tin khác
1 2 3 4 
Video tuyên truyền nông thôn mới
  • Ứng dụng PC Covid
  • Hướng dẫn cài đặt Bluezone để phòng, chống dịch COVID-19
  • Top 12 điểm du lịch nổi tiếng tại Hòa Bình thu hút khách du lịch nhất
  • ANTV Truyền hình công an nhân dân
1 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 40
  • Trong tuần: 3 951
  • Tất cả: 567687