Hướng dẫn nghĩa vụ thuế khi trích lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
Ngày 07/11/2022, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn ký ban hành Thông tư số 67/2022/TT-BTC hướng dẫn về nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp (DN) trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của DN. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 23/12/2022 và áp dụng cho việc xác định nghĩa vụ thuế từ kỳ tính thuế thu nhập DN năm 2022.

Khoản trích Quỹ được xác định theo từng kỳ tính thuế TNDN và được trừ vào thu nhập tính thuế TNDN khi xác định thuế thu nhập DN phải nộp trong kỳ tính thuế. Nguồn: Internet.

Thông tư số 67/2022/TT-BTC được ban hành được kỳ vọng sẽ tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho DN trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế khi DN trích lập trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của DN.

Theo Thông tư số 67/2022/TT-BTC, hằng năm, DN được trích theo tỷ lệ phần trăm (%) tính trên thu nhập tính thuế thu nhập DN để tạo nguồn Quỹ theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Luật Thuế TNDN số 14/2008/QH12, khoản 1 Điều 18 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế TNDN và khoản 1, khoản 2 Điều 9 Nghị định số 95/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ.

Trong đó, đối với DNNN, việc thực hiện trích từ 3% đến 10% thu nhập tính thuế thu nhập DN trong kỳ tính thuế. Tỷ lệ trích cụ thể căn cứ vào khả năng và nhu cầu chi cho các hoạt động khoa học và công nghệ của DN; Đối với các DN không thuộc đối tượng nêu trên, thì DN tự quyết định mức trích cụ thể, nhưng tối đa không quá 10% thu nhập tính thuế thu nhập DN trong kỳ tính thuế.

Khoản trích Quỹ được xác định theo từng kỳ tính thuế TNDN và được trừ vào thu nhập tính thuế TNDN khi xác định thuế thu nhập DN phải nộp trong kỳ tính thuế.

Thông tư số 67/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính cũng quy định rõ nguyên tắc sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ chỉ được sử dụng cho hoạt động đầu tư nghiên cứu, phát triển khoa học và công nghệ của DN và các nội dung được phép chi Quỹ theo quy định của pháp luật.

Các khoản chi từ Quỹ phải có đầy đủ hoá đơn, chứng từ theo quy định. Đối với khoản chi từ Quỹ không có hóa đơn, chứng từ theo quy định phải thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 67/2022/TT-BTC.

DN không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập DN trong kỳ tính thuế đối với các khoản chi từ Quỹ và các khoản tiền chậm nộp, tiền lãi phát sinh từ số thuế thu nhập DN phải nộp xác định theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 4 Thông tư này.

Việc sử dụng Quỹ được tính theo nguyên tắc khoản trích Quỹ trước thì sử dụng trước.

Trường hợp trong năm, DN có nhu cầu sử dụng cho hoạt động khoa học và công nghệ vượt quá số tiền hiện có tại Quỹ thì được lựa chọn tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập tính thuế thu nhập DN trong kỳ tính thuế hoặc trích trước Quỹ của các năm tiếp theo để bù vào số còn thiếu theo quy định tại khoản 7 Điều 10 Nghị định số 95/2014/NĐ-CP.
Video tuyên truyền nông thôn mới
  • Ứng dụng PC Covid
  • Hướng dẫn cài đặt Bluezone để phòng, chống dịch COVID-19
  • Top 12 điểm du lịch nổi tiếng tại Hòa Bình thu hút khách du lịch nhất
  • ANTV Truyền hình công an nhân dân
1 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 180
  • Trong tuần: 3 613
  • Tất cả: 504025