Sở Tài chính tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tài chính - ngân sách năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Ngày 06/01/2022, Sở Tài chính tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tài chính - ngân sách năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các Sở, ngành: Tài chính, Cục thuế, Chi cục Hải quan, KBNN, Văn phòng UBND tỉnh, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nội vụ.

Đồng chí Bùi Văn Thắng - Giám đốc Sở Tài chính phát biểu khai mạc hội nghị

Năm 2021, công tác thu, chi ngân sách nhà nước được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của UBND tỉnh, Bộ Tài chính. Sở Tài chính đã phối hợp chặt chẽ với các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện thành phố và cơ quan thuế, Kho bạc nhà nước trong công tác quản lý thu NSNN. Kết quả thu NSNN trên địa bàn đến hết ngày 31/12/2021 đạt 5.615,6 tỷ đồng, bằng 129% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, bằng 111% so với Chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh, trong đó: Thu từ thuế, phí thực hiện 3.291,8 tỷ đồng; thu tiền sử dụng đất thực hiện 1.913,3 tỷ đồng.; thu xuất nhập khẩu thực hiện đạt 410,5 tỷ đồng.

Thu ngân sách địa phương năm 2021 đạt 14.228 tỷ đồng bằng 120% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và tăng 14% so với chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh.

Chi ngân sách địa phương năm 2021 ước thực hiện 14.101,1 tỷ đồng, bằng 119% dự toán TTCP giao và tăng 13% so với chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh, bằng 98% so với thực hiện năm 2020.

Để hoàn thành nhiệm vụ đề ra trong năm 2022, đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Sở Tài chính cần chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2022 trên địa bàn tỉnh đạt 7.000 tỷ đồng; Phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố đẩy nhanh các thủ tục hành chính đối với các dự án thu tiền sử dụng đất đang triển khai. UBND các huyện, thành phố cần quan tâm việc giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng, vay vốn từ nguồn Quỹ Đầu tư phát triển để đẩy nhanh thực hiện các dự án. Sở Tài chính cần tăng cường kiểm tra, giám sát đảm bảo việc quản lý, sử dụng NSNN công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả, ưu tiên nguồn lực cho đầu tư phát triển để sớm thay đổi diện mạo của tỉnh Hòa Bình; sẵn sàng chuẩn bị nguồn kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Sở cần quan tâm đến một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác thu, chi ngân sách chặt chẽ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác quản lý sử dụng tài sản công tiết kiệm, hiệu quả; đẩy nhanh công tác quyết toán dự án đầu tư các dự án hoàn thành; công tác thanh tra, kiểm tra; công tác cán bộ để sắp xếp, bố trí cán bộ phát huy được năng lực, sở trường đồng thời không để các nhiệm vụ được giao chậm triển khai so với yêu cầu.

Nhiệm vụ trọng tâm công tác tài chính – ngân sách năm 2022

Thu NSNN trên địa bàn ước thực hiện 6.410 tỷ đồng, bằng 100% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 64% so với TTCP giao, bằng 114% so với thực hiện năm 2021. Trong đó thu tiền sử dụng đất 3.100 tỷ đồng, tăng 62% so với thực hiện năm 2021, chiếm tỷ trọng 48% trong tổng thu ngân sách.

Thu ngân sách địa phương ước thực hiện 16.000 tỷ đồng, tăng 9% so với chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh giao, đạt 131% so với TTCP giao, đạt 112% so với thực hiện năm 2021.

Chi ngân sách địa phương ước thực hiện 15.900 tỷ đồng, tăng 9% so với chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh giao, đạt 131% so với TTCP giao, đạt 112% so với thực hiện năm 2021.

Các giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thành nhiệm vụ tài chính – ngân sách năm 2022

Sở Tài chính đã đề ra 08 nhóm giải pháp chủ yếu để thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách năm 2022.

Trong đó, nhiệm vụ thu tiền sử dụng đất năm 2022 là 3.100 tỷ đồng. Đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề, đòi hỏi các cấp, các ngành cần phải triển khai quyết liệt ngay từ những tháng đầu năm việc thu tiền sử dụng đất đối với các dự án đã thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất và các dự án đã xác định số tiền sử dụng đất phải nộp NSNN; đẩy nhanh công tác giải quyết thủ tục hành chính đối với các dự án đang triển khai, phối hợp nghiên cứu rà soát, lập danh mục các khu đất có khả năng đấu giá bổ sung vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Trên cơ sở Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất của các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2021-2025 tại Quyết định số 2931/QĐ-UBND ngày 08/12/2021 của UBND tỉnh, đề nghị các huyện, thành phố xây dựng chi tiết kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2022 gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp trình UBND tỉnh phê duyệt làm cơ sở thực hiện. Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2022 phải được xây dựng chi tiết nội dung công việc đến từng tháng gắn với trách nhiệm của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp.

Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì tham mưu đối với nội dung đấu giá tiền sử dụng đất, Sở Xây dựng chủ trì tham mưu nôi dung đấu thầu dự án. Sở Tài chính tiếp tục phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị khẩn trương rà soát, sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước; đặc biệt là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phương án đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất dôi dư đảm bảo tránh thất thoát, lãng phí tài sản công.

Đẩy mạnh công tác cải cách tài chính công, đặc biệt đẩy mạnh đổi mới cơ chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập, giá dịch vụ công theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII; Phối hợp, đôn đốc các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố hoàn thành thẩm định mức độ tự chủ đơn vị sự nghiệp công theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ.
Video tuyên truyền nông thôn mới
  • Hạ tầng giao thông, khát vọng phát triển
  • Lễ Hội Cá Tôm Sông Đà Tỉnh Hòa Bình năm 2023
  • Ứng dụng PC Covid
  • Hướng dẫn cài đặt Bluezone để phòng, chống dịch COVID-19
  • Top 12 điểm du lịch nổi tiếng tại Hòa Bình thu hút khách du lịch nhất
  • ANTV Truyền hình công an nhân dân
1 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 120
  • Trong tuần: 4 524
  • Tất cả: 768776
 BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH HÒA BÌNH
Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
Điện thoại: (0218) 3 852 106 - Fax: (0218) 3 852249
Email: stchoabinh@mof.gov.vn
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 47/GP-STTTT ngày 07/4/2016
 Chung nhan Tin Nhiem Mang