Thu ngân sách nhà nước 4 tháng đạt 43,1% dự toán
(TBTCO) - Bộ Tài chính cho biết, thu ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm ước đạt 733,4 nghìn tỷ đồng, bằng 43,1% dự toán, tăng 10,1% so cùng kỳ năm 2023.  

Thu ngân sách nhà nước 4 tháng ước đạt 733,4 nghìn tỷ đồng

Tiến độ thu ngân sách tháng 4 chậm lại

Theo Bộ Tài chính, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) thực hiện tháng 4 ước đạt 175,6 nghìn tỷ đồng, bằng 10,3% dự toán, bằng 94,4% mức thu bình quân tháng của quý I (thấp hơn khoảng 10,4 nghìn tỷ đồng).

Trong đó: Thu nội địa ước đạt 149,3 nghìn tỷ đồng, bằng 10,3% dự toán, bằng 93,2% mức thu bình quân tháng của quý I (giảm gần 11 nghìn tỷ đồng), chủ yếu do trong quý I đã tập trung thu vào ngân sách thuế thu nhập doanh nghiệp và lợi nhuận còn lại phát sinh quý IV/2023 và phần chênh lệch còn phải nộp theo quyết toán thuế năm 2023.

Thu từ dầu thô ước đạt 5,5 nghìn tỷ đồng, bằng 12% dự toán, giá dầu thanh toán bình quân trong tháng khoảng 90 USD/thùng, tăng 20 USD/thùng so với giá dự toán; sản lượng dầu trong tháng ước đạt 0,7 triệu tấn.

Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 20,8 nghìn tỷ đồng, trên cơ sở tổng số thu thuế đạt 30,4 nghìn tỷ đồng, bằng 8,1% dự toán, bằng 101,6% mức thu bình quân tháng của quý I (tăng khoảng 590 tỷ đồng); hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ trong tháng khoảng 9,6 nghìn tỷ đồng.

Trong tháng 4, cơ quan Thuế, Hải quan tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người dân tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Ước tính số tiền miễn, giảm thuế, phí, lệ phí trong 4 tháng đầu năm khoảng 31 nghìn tỷ đồng. Đồng thời, tập trung triển khai kịp thời, có hiệu quả các nhóm giải pháp tăng cường quản lý thu, phối hợp chặt chẽ các lực lượng chức năng chống buôn lậu, gian lận thương mại, trốn lậu thuế.

Trong đó, cơ quan Thuế đã kiểm tra, rà soát toàn bộ số doanh nghiệp đăng ký kinh doanh để xác định chính xác số doanh nghiệp tạm nghỉ kinh doanh, số doanh nghiệp báo ngừng hoạt động; rà soát lập bộ thuế khoán, lệ phí môn bài; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ công tác hoàn thuế giá trị gia tăng đảm bảo hoàn thuế đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý thu thuế, mở rộng áp dụng hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Đến nay, toàn bộ 15.935 cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên toàn quốc (đạt tỷ lệ 100%) đã thực hiện phát hành hoá đơn điện từ theo từng lần bán hàng; tiếp tục phối hợp với Bộ Công an đẩy mạnh chuẩn hóa mã định danh công dân làm mã số thuế.

Thu từ 3 khu vực kinh tế cao hơn dự toán bình quân chung

Trên cơ sở thu NSNN tháng 4, Bộ Tài chính cho biết, lũy kế 4 tháng thu NSNN ước đạt 733,4 nghìn tỷ đồng, bằng 43,1% dự toán, tăng 10,1% so cùng kỳ năm 2023 (thu ngân sách trung ương ước đạt khoảng 46,5% dự toán; thu ngân sách địa phương ước đạt khoảng 39,7% dự toán).

Trong đó, thu nội địa ước đạt 629,9 nghìn tỷ đồng, bằng 43,6% dự toán, tăng 12,9% so cùng kỳ năm 2023.

anh tin bai

Số tiền miễn, giảm thuế, phí, lệ phí trong 4 tháng đầu năm khoảng 31 nghìn tỷ đồng. ảnh tư liệu

Thu nội địa 4 tháng đầu năm đạt khá so dự toán chủ yếu do các doanh nghiệp đã tạm nộp 3/5 ký nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, lợi nhuận còn lại (gồm: kỳ quý IV/2023, kỳ quyết toán năm 2023, kỳ quý I/2024) nên thu thuế thu nhập doanh nghiệp ước đạt 56,5% dự toán, thu cổ tức và lợi nhuận còn lại ước đạt 44,8% dự toán.

Bên cạnh đó, chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước đã nộp NSNN trên 31,8 nghìn tỷ đồng, đạt 175% so dự toán (18,2 nghìn tỷ đồng), thu từ xổ số kiến thiết ước đạt 51,1% so dự toán. Nếu loại trừ các nguồn thu này thì các nguồn thu còn lại 4 tháng đầu năm ước đạt khoảng 35,8% dự toán.

Thu từ dầu thô ước đạt 21,2 nghìn tỷ đồng, bằng 46,2% dự toán, tăng 0,6% so cùng kỳ năm 2023. Giá dầu thanh toán bình quân 4 tháng đạt khoảng 86 USD/thùng (tăng 16 USD/thùng so giá dự toán); sản lượng dầu thô thanh toán đạt khoảng 2,8 triệu tấn, bằng 34% kế hoạch.

Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 82,2 nghìn tỷ đồng, bằng 40,3% dự toán, giảm 5,7% so cùng kỳ năm 2023, trên cơ sở: tổng số thu thuế ước đạt 120,2 nghìn tỷ đồng, bằng 32,1% dự toán, giảm 3,3% so cùng kỳ; hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ khoảng 38 nghìn tỷ đồng, bằng 22,2% dự toán.

Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hoá có thuế tính đến ngày 15/4/2024 đạt khoảng 40,4 tỷ USD, tăng 14,5% so cùng kỳ năm 2023 (trong đó, kim ngạch xuất khẩu chịu thuế tăng 17% và kim ngạch nhập khẩu chịu thuế tăng 14,4%).

Mặc dù kim ngạch xuất nhập khẩu tăng mạnh nhưng số thu thuế ước giảm 3,3% so cùng kỳ, chủ yếu do thực hiện Nghị định số 94/2023/NĐ-CP ngày 28/12/2023 của Chính phủ giảm 2% thuế GTGT một số mặt hàng nên trong 4 tháng đầu năm số thuế GTGT giảm do thực hiện chính sách khoảng 5.500 tỷ đồng.

Về số thu nội địa, phân tích kỹ hơn cho thấy, có 10/12 khoản thu đảm bảo tiến độ dự toán (trên 34% dự toán), trong đó thu từ 3 khu vực kinh tế (chiếm 50,9% dự toán thu nội địa) ước đạt 45,7% dự toán; thuế thu nhập cá nhân ước đạt 45,1% dự toán; thu từ hoạt động xổ số kiến thiết ước đạt 51,1% dự toán, thu cổ tức, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế, chênh lệch thu, chi của Ngân hàng Nhà nước ước đạt 81,4% dự toán; thu khác ngân sách ước đạt 48,7% dự toán...

Riêng 2 khoản thu tiến độ thu đạt thấp so dự toán: thu cấp quyền khai thác khoáng sản ước đạt 21,6% dự toán, bằng 78,8% so cùng kỳ; các khoản thu về nhà, đất ước đạt 25,7% dự toán, song vẫn có tăng trưởng 74% so cùng kỳ.

Về số thu trên địa bàn, ước tính có 25/63 địa phương thực hiện thu nội địa 4 tháng đạt trên 40% dự toán; 54/63 địa phương có tăng trưởng thu so với cùng kỳ.

Thu nộp ngân sách khoảng 2,5 nghìn tỷ đồng qua thanh kiểm tra

Tính đến ngày 15/4/2024, cơ quan Thuế đã thực hiện 8,9 nghìn cuộc thanh tra, kiểm tra, kiểm tra 77,8 nghìn hồ sơ khai thuế của doanh nghiệp; qua đó kiến nghị xử lý tài chính 8,1 nghìn tỷ đồng, trong đó thu nộp NSNN khoảng 2,5 nghìn tỷ đồng (đã nộp vào ngân sách khoảng 1,3 nghìn tỷ đồng), giảm khấu trừ và giảm lỗ gần 5,6 nghìn tỷ đồng, đôn đốc thu hồi và xử lý nợ đọng thuế đến hết tháng 4 ước đạt khoảng 32,1 nghìn tỷ đồng.

Tính đến ngày 15/4/2024, cơ quan Hải quan đã thực hiện 462 cuộc thanh tra, kiểm tra, xử lý thu vào NSNN 96 tỷ đồng; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, bắt giữ 3,4 nghìn vụ vi phạm với giá trị hàng hóa 5,8 nghìn tỷ đồng, xử lý thu vào NSNN 116,3 tỷ đồng.

Minh Anh (Nguồn:https://thoibaotaichinhvietnam.vn/thu-ngan-sach-nha-nuoc-4-thang-dat-431-du-toan-150039.html)

Video tuyên truyền nông thôn mới
 • Hành chính Hòa Bình thay đổi hướng tới người dân
 • Niềm tin trên cung đường đối tác công - tư
 • Hạ tầng giao thông, khát vọng phát triển
 • Lễ Hội Cá Tôm Sông Đà Tỉnh Hòa Bình năm 2023
 • Ứng dụng PC Covid
 • Hướng dẫn cài đặt Bluezone để phòng, chống dịch COVID-19
 • Top 12 điểm du lịch nổi tiếng tại Hòa Bình thu hút khách du lịch nhất
 • ANTV Truyền hình công an nhân dân
1 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 8
 • Hôm nay: 136
 • Trong tuần: 4 270
 • Tất cả: 788526
 BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH HÒA BÌNH
Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
Điện thoại: (0218) 3 852 106 - Fax: (0218) 3 852249
Email: stchoabinh@mof.gov.vn
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 47/GP-STTTT ngày 07/4/2016
 Chung nhan Tin Nhiem Mang