phát động thi đua và tổ chức tuyên truyền hướng tới kỷ niệm 80 năm thành lập ngành tài chính và đại hội thi đua yêu nước ngành tài chính lần thứ VI
Hướng tới kỷ niệm 80 năm thành lập ngành tài chính và Đại hội thi đua yêu nước ngành tài chính lần thứ VI. Trên cơ sở phát động phong trào thi đua của Bộ Tài chính tại Công văn số 11577/BTC-TCCB về phát động thi đua và tổ chức tuyên truyền phong trào thi đua “Lập thành tích chào mừng kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Tài chính và hướng tới Đại hội thi đua yêu nước ngành Tài chính lần thứ VI - năm 2025”  đối với toàn thể công chức, vi&ec

Sở Tài chính tỉnh Hòa Bình đã có Công văn số 3915/STC-CV ngày 08/11/2023 về việc phát động phong trào thi đua và tổ chức tuyên truyền Hướng tới kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Tài chính và Đại hội thi đua yêu nước ngành Tài chính lần thứ VI, với những múc tiêu cụ thể: Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ tài chính - ngân sách giai đoạn 2021-2025. Kịp thời động viên, khuyến khích  toàn thể công chức, người lao động quyết tâm, nỗ lực hoàn thành vượt mức chỉ tiêu nhiệm vụ của đơn vị đã đề ra. Lập thành tích hướng tới kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Tài chính và Đại hội thi đua yêu nước ngành Tài chính lần thứ VI - năm 2025.

Với khẩu hiệu thi đua: “Đoàn kết, kỷ cương; Bản lĩnh, linh hoạt; Đổi mới, sáng tạo; Kịp thời, hiệu quả, quyết tâm hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước giai đoạn 2023-2025” và nội dung thi đua như sau: 

1.Tiếp tục bám sát, cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 17/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh và các văn bản của tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng.

2.Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.Tích cực tham mưu quản lý công tác tài chính ngân sách. Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực tài chính theo hướng tiết kiệm chi thường xuyên dành nguồn lực cho chi đầu tư phát triển. Chủ động tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân,  Hội đồng nhân dân các cấp trong việc ban hành các chế độ chính sách thuộc thẩm quyền của địa phương. Hướng dẫn triển khai các văn bản chế độ chính sách do Trung ương, Bộ Tài chính ban hành đến các cấp ngân sách và các đối tượng thụ hưởng ngân sách. Tăng cường hơn nữa phân cấp về quản lý ngân sách, bảo đảm cho các cấp chính quyền địa phương có sự chủ động lớn hơn về nguồn thu và thẩm quyền quyết định chi ngân sách, trên cơ sở đó chủ động bố trí và thực hiện kế hoạch hoạt động quản lý nhà nước và công tác chuyên môn tại địa phương.

Đồng thời tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Trung ương 4 về ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị, các quy định về văn hóa công sở đảm bảo kỷ cương, kỷ luật hành chính; quản lý, sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc của Nhà nước, của cơ quan, đơn vị; nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

 Thời gian thi đua: Bắt đầu từ ngày 23/10/2023 và kết thúc ngày 28/8/2025.

Lãnh đạo Sở Tài chính đã đề nghị các phòng thuộc Sở, phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố chủ động thực hiện các nhiệm vụ được giao và tiến hành từng bước công tác tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị thông qua phong trào thi đua và công tác khen thưởng từ năm 2023 đến 2025; tăng cường phổ biến, trao đổi, học tập kinh nghiệm các mô hính mới, nhân tố mới trong thi đua thực hiện nhiệm vụ.
Video tuyên truyền nông thôn mới
 • Hành chính Hòa Bình thay đổi hướng tới người dân
 • Niềm tin trên cung đường đối tác công - tư
 • Hạ tầng giao thông, khát vọng phát triển
 • Lễ Hội Cá Tôm Sông Đà Tỉnh Hòa Bình năm 2023
 • Ứng dụng PC Covid
 • Hướng dẫn cài đặt Bluezone để phòng, chống dịch COVID-19
 • Top 12 điểm du lịch nổi tiếng tại Hòa Bình thu hút khách du lịch nhất
 • ANTV Truyền hình công an nhân dân
1 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 21
 • Hôm nay: 193
 • Trong tuần: 4 688
 • Tất cả: 808035
 BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH HÒA BÌNH
Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
Điện thoại: (0218) 3 852 106 - Fax: (0218) 3 852249
Email: stchoabinh@mof.gov.vn
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 47/GP-STTTT ngày 07/4/2016
 Chung nhan Tin Nhiem Mang