Bộ Tài chính ban hành kế hoạch triển khai tổng kiểm kê tài sản công
Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 798/QĐ-BTC về kế hoạch triển khai Quyết định số 213/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý.  

Theo Quyết định số 798/QĐ-BTC, các bộ, cơ quan trung ương, địa phương sẽ thành lập Ban chỉ đạo kiểm kê để chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và đối tượng khác thuộc phạm vi quản lý trong việc thực hiện kiểm kê tài sản; xây dựng, ban hành kế hoạch kiểm kê của bộ, cơ quan trung ương, địa phương; đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và đối tượng khác thuộc phạm vi quản lý thực hiện bảo đảm theo đúng tiến độ.

Đồng thời, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung cụ thể, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, thời hạn phải hoàn thành và kịp thời xử lý những vướng mắc, khó khăn trong việc thực hiện Quyết định số 213/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện báo cáo kết quả kiểm kê, chỉ đạo thực hiện xử lý các nội dung liên quan phát sinh trong quá trình kiểm kê.

Về nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, theo Quyết định này, Bộ Tài chính sẽ triển khai khảo sát, xác định các chỉ tiêu kiểm kê, xây dựng dự thảo văn bản hướng dẫn các chỉ tiêu kiểm kê, biểu mẫu, cách thức tổng hợp kết quả kiểm kê. Thời gian hoàn thành trong tháng 4/2024.

Bộ Tài chính thực hiện kiểm kê thử nghiệm trên cơ sở các chỉ tiêu kiểm kê đã xác định và dự thảo văn bản hướng dẫn (dự kiến thử nghiệm tại 3 địa phương và 2 bộ). Thời gian thực hiện trong tháng 4-5/2024; Ban hành các văn bản hướng dẫn các chỉ tiêu kiểm kê, Biểu mẫu, cách thức tổng hợp kết quả kiểm kê, thực hiện trong tháng 6/2024…

Đối với các bộ quản lý ngành, lĩnh vực, Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng, ban hành chỉ tiêu kiểm kê và hướng dẫn các bộ, cơ quan trung ương, UBND cấp tỉnh kiểm kê tài sản kết cấu hạ tầng đối với tài sản kết cấu hạ tầng giao thông (đường sắt, đường bộ, hàng không, đường thủy nội địa, hàng hải). Thời gian hoàn thành tháng 8/2024.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng, ban hành chỉ tiêu kiểm kê và hướng dẫn các bộ, cơ quan trung ương, UBND cấp tỉnh kiểm kê tài sản kết cấu hạ tầng đối với: tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch nông thôn; tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi; tài sản kết cấu hạ tầng ứng phó với biến đổi khí hậu là đê điều; tài sản kết cấu hạ tầng cảng cá. Thời gian hoàn thành tháng 8/2024.

Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng, ban hành chỉ tiêu kiểm kê và hướng dẫn các bộ, cơ quan trung ương, UBND cấp tỉnh kiểm kê tài sản kết cấu hạ tầng đối với tài sản kết cấu hạ tầng thương mại là chợ, cụm công nghiệp. Thời gian hoàn thành tháng 8/2024…

Tại Quyết định số 798/QĐ-BTC, Bộ Tài chính yêu cầu các bộ, ngành địa phương căn cứ nội dung Quyết định số 213/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch này để ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, nội dung yêu cầu đề ra; chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ trong việc triển khai thực hiện Quyết định số 213/QĐ-TTg và kế hoạch này.

Việc triển khai kế hoạch này phải được thực hiện bằng nhiều phương pháp, hình thức phù hợp, gắn với việc thực hiện công tác chuyên môn của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Bảo Thương (Nguồn:https://tapchitaichinh.vn/bo-tai-chinh-ban-hanh-ke-hoach-trien-khai-tong-kiem-ke-tai-san-cong.html)
Video tuyên truyền nông thôn mới
 • Hành chính Hòa Bình thay đổi hướng tới người dân
 • Niềm tin trên cung đường đối tác công - tư
 • Hạ tầng giao thông, khát vọng phát triển
 • Lễ Hội Cá Tôm Sông Đà Tỉnh Hòa Bình năm 2023
 • Ứng dụng PC Covid
 • Hướng dẫn cài đặt Bluezone để phòng, chống dịch COVID-19
 • Top 12 điểm du lịch nổi tiếng tại Hòa Bình thu hút khách du lịch nhất
 • ANTV Truyền hình công an nhân dân
1 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 22
 • Hôm nay: 327
 • Trong tuần: 4 461
 • Tất cả: 788717
 BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH HÒA BÌNH
Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
Điện thoại: (0218) 3 852 106 - Fax: (0218) 3 852249
Email: stchoabinh@mof.gov.vn
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 47/GP-STTTT ngày 07/4/2016
 Chung nhan Tin Nhiem Mang