Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất
Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu nhà ở tại Đồng Vôi (khu nhà sàn cũ), thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Lạc Sơn chuyển giao.

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản:

1.1. Tên đơn vị: Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh;

1.2. Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 1, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

1.3. Văn phòng giao dịch: Số 47, đường Trần Quốc Toản, phường Đồng Tiến, thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình.

2. Tên, địa chỉ của tổ chức người có tài sản đấu giá:

2.1. Tên cơ quan: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Lạc Sơn;

2.2. Địa chỉ trụ sở chính: Phố Hữu Nghị, thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hoà Bình.

3. Thông tin về tài sản đấu giá:

3.1. Tên tài sản: Quyền sử dụng đất.

3.2. Vị trí, địa điểm khu đất đấu giá: Tại Đồng Vôi, phố Mường Vôi, thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình.

- Phía Bắc: Giáp Hạt giao thông;

- Phía Nam: Giáp đường QH4;

- Phía Đông: Giáp khu quy hoạch dân cư (phía trên QH4) và quy hoạch nhà thi đấu thể thao;

- Phía Tây: Giáp sông bưởi.

3.3. Diện tích khu đất: 35.672,5 m2.

3.4. Loại đất:

- Đất ở tại đô thị 18.049,0 m2, cụ thể: Khu đất ở liền kề số lượng 56 lô.

- Đất khu vui chơi giải trí công cộng không có mục đích kinh doanh (DKV): 3.548,0 m2.

- Đất giao thông (DGT): 14.075,5 m2.

3. 5. Giao đất, cho thuê đất

a) Giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất: 18.049,0 m2 đất ở tại đô thị.

b) Giao đất không thu tiền sử dụng đất cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất diện tích 17.623,5 m2 để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, gồm: Đất khu vui chơi giải trí công cộng (không có mục đích kinh doanh) 3.548,0 m2; Đất giao thông 14.075,5 m2; Sau khi hoàn thành đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, người trúng đấu giá quyền sử dụng đất sẽ chuyển giao cho UBND thị trấn Vụ Bản quản lý (theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Luật Đất đai năm 2013; Khoản 4 Điều 1 Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của UBND tỉnh Hòa Bình).

3.6. Hạ tầng kỹ thuật thửa đất

- Hiện trạng trên đất không có công trình, vật kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật.

- Khu đất được UBND huyện Lạc Sơn phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu hành chính, dịch vụ thương mại, thể dục thể thao, dân cư mới bên bờ sông Bưởi, huyện Lạc Sơn tại Quyết định số 6337/QĐ-UBND ngày 27/11/2015. Quyết định số 8845/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của Ủy ban nhân 4 huyện Lạc Sơn về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu hành chính, dịch vụ thương mại, thể dục thể thao, dân cư mới bên bờ sông Bưởi, huyện Lạc Sơn.

- Tổ chức trúng đấu giá là chủ đầu tư thực hiện đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và hồ sơ thiết kế được cấp thẩm quyền phê duyệt.

3.7. Tài sản trên đất: Đất đã được giải phóng mặt bằng để thực hiện thủ tục đầu tư dự án theo chủ trương đầu tư và đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

3.8. Mục đích, hình thức và thời hạn sử dụng đất

- Diện tích là: 18.049,0 m2.

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị.

- Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

- Thời hạn sử dụng đất: 50 năm theo thời hạn của dự án; người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài (theo quy định tại Khoản 3 Điều 126 Luật Đất đai năm 2013).

4. Tổng giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 127.346.400.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm hai mươi bảy tỷ, ba trăm bốn mươi sáu triệu, bốn trăm nghìn đồng chẵn).

5. Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 25.469.480.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi năm tỷ bốn trăm sáu mươi chín triệu bốn trăm tám mươi nghìn đồng); Tương đương với 20% giá khởi điểm của tài sản;

5.1. Khoản tiền đặt trước được chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh Hoà Bình Xanh;

5.2. Tên tài khoản: Công ty Đấu giá hợp danh Hoà Bình Xanh;

5.3. Số tài khoản: 4553266888 mở tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Hoà Bình.

6. Đối tượng, điều kiện cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

6.1. Đối tượng tham gia đấu giá: Nhà đầu tư là tổ chức kinh tế thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất theo quy định tại Khoản 2 Điều 55, Điểm đ Khoản 1 Điều 56 Luật Đất đai năm 2013 (Trường hợp tổ chức kinh tế nếu liên danh, liên kết để tham gia đấu giá thì phải thành lập doanh nghiệp dự án tại tỉnh Hòa Bình sau khi có quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất) và Điểm a, Khoản 2, Điều 119 Luật Đất đai năm 2013, có nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án Khu nhà ở tại khu đất đấu giá theo quy định tại Điều 41 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; có nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án Khu nhà ở tại khu đất đấu giá theo Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở tại Đồng Vôi (khu nhà sàn cũ), thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình; Quyết định số 6337/QĐ-UBND ngày 27/11/2015 của Ủy ban nhân huyện Lạc Sơn về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu hành chính, dịch vụ thương mại, thể dục thể thao, dân cư mới bên bờ sông Bưởi, huyện Lạc Sơn; Quyết định số 8845/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của Ủy ban nhân huyện Lạc Sơn về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu hành chính, dịch vụ thương mại, thể dục thể thao, dân cư mới bên bờ sông Bưởi, huyện Lạc Sơn; tổ chức kinh tế phải đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Điều 21 Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 và pháp luật về kinh doanh bất động sản; có đơn đề nghị tham gia đấu giá theo mẫu của tổ chức bán đấu giá.

6.2. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức kinh tế tham gia đấu giá quyền sử dụng đất tại mục 6.1 nêu trên phải có đủ các điều kiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 58, Khoản 2 Điều 119 Luật Đất đai năm 2013, quy định pháp luật về đấu giá, quy định pháp luật về đầu tư và các quy định khác có liên quan;

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Nộp đầy đủ hồ sơ và làm theo hướng dẫn quy định tại quy chế của Công ty Đấu giá Hợp danh Hòa Bình Xanh.

7. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

7.1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá;

7.2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

8.  Tổ chức xem tài sản:

8.1. Thời gian, địa điểm đăng ký xem tài sản: Ngày 06/12/2023 đến ngày 17/12/2023 (Trong giờ hành chính); Địa điểm: Tại Văn phòng Công ty Đấu giá  Hợp danh Hòa Bình Xanh; Số 47, đường Trần Quốc Toản, phường Đồng Tiến, thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình.

8.2. Thời gian, địa điểm xem tài sản, giấy tờ về tài sản: Từ ngày 18/12/2023 đến ngày 19/12/2023 (Trong giờ hành chính); Địa điểm: Tại Đồng Vôi, phố Mường Vôi, thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình (Khách hàng có thể tự đi xem tài sản và liên hệ với Công ty Đấu giá hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Lạc Sơn để được xem giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan).

9. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá.

9.1. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ:                      

- Thời gian: Từ ngày 06/12/2023 đến ngày 23/12/2023 (Trong giờ hành chính).

- Địa điểm: Tại Văn phòng Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh; Địa chỉ: Số 47, đường Trần Quốc Toản, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình (Khi mua hồ sơ khách hàng là đại diện tổ chức mang theo giấy giới thiệu, CCCD , Giấy phép đăng ký kinh doanh (bản phô tô chứng thực) có ngành nghề kinh doanh bất động sản theo quy định, (Kèm theo Bản gốc để đối chiếu).

9.2. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian: Từ ngày 06/12/2023 đến ngày 23/12/2023 (Trong giờ hành chính).

- Địa điểm: Tại Văn phòng Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh; Địa chỉ: Số 47, đường Trần Quốc Toản, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình.

9.3. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 4.000.000 đồng/01 bộ hồ sơ (Bốn triệu đồng trên một bộ hồ sơ). Tiền mua hồ sơ được trả bằng tiền mặt ngay tại thời điểm khách hàng mua hồ sơ.

10. Thời gian nộp tiền đặt trước:

- Từ ngày 22/12/2023 đến ngày 25/12/2023. Người tham gia đấu giá vì lý do khách quan hoặc chủ quan có thể tự nguyện nộp tiền đặt trước trước thời hạn quy định sau khi đăng ký tham gia đấu giá nhưng phải hiện trong tài khoản ngân hàng trước 11 giờ 00 phút ngày 25/12/2023.

- Trường hợp người tham gia đấu giá chuyển khoản qua Internet Banking thì phải có in sao lệnh chuyển tiền, giấy nộp tiền nội dung ghi rõ (Tên tổ chức tham gia đấu giá quyền sử dụng đất).

        - Nội dung nộp tiền: Tên tổ chức tham gia đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu nhà ở tại Đồng Vôi (khu nhà sàn cũ), thị trấn Vu Bản, huyện Lạc Sơn.

11. Thời gian tổ chức kiểm tra xét duyệt hồ sơ và thông báo kết quả xét duyệt điều kiện tham gia đấu giá:

11.1. Thời gian: Từ 08 giờ 00 phút, ngày 25/12/2023;

11.2. Địa điểm: Tại UBND huyện Lạc Sơn; Địa chỉ: Thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hoà Bình.

11.3. Hồ sơ khách hàng đảm bảo đáp ứng đủ các điều kiện nêu trên tại Khoản 6 thông báo này và Phương án đấu giá đã được UBND tỉnh Hoà Bình phê duyệt. Sau đó được Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Lạc Sơn phê duyệt và chấp thuận thì được tham gia đấu giá (Nếu hồ sơ của khách hàng nào không đủ điều kiện sẽ không được tham gia đấu giá được thông báo trực tiếp bằng điện thoại và văn bản ngay sau khi có kết quả của Hội đồng xét duyệt).

12. Thời gian, địa điểm đấu giá

12.1. Thời gian: Từ 08 giờ 00 phút ngày 26/12/2023.

12.2. Địa điểm: Tại UBND huyện Lạc Sơn; Địa chỉ: Thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hoà Bình.(Nếu có thay đổi địa điểm tổ chức đấu giá thì Công ty sẽ thông báo trực tiếp cho khách hàng trước 01 ngày).

- Đối với khách hàng đại diện các tổ chức tham gia đấu giá khi đi mang theo Căn cước công dân để kiểm tra.

13. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: (Trong giờ hành chính)

- Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Hòa Bình Xanh: Số 47, đường Trần Quốc Toản, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình; Điện thoại: 02183 600607- 0985410246;

- Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Lạc Sơn: Phố Hữu Nghị, thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hoà Bình. Điện thoại:  0989750957.

Chi tiết tại văn bản:Tải về
Video tuyên truyền nông thôn mới
 • Hành chính Hòa Bình thay đổi hướng tới người dân
 • Niềm tin trên cung đường đối tác công - tư
 • Hạ tầng giao thông, khát vọng phát triển
 • Lễ Hội Cá Tôm Sông Đà Tỉnh Hòa Bình năm 2023
 • Ứng dụng PC Covid
 • Hướng dẫn cài đặt Bluezone để phòng, chống dịch COVID-19
 • Top 12 điểm du lịch nổi tiếng tại Hòa Bình thu hút khách du lịch nhất
 • ANTV Truyền hình công an nhân dân
1 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 16
 • Hôm nay: 408
 • Trong tuần: 5 651
 • Tất cả: 833817
 BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH HÒA BÌNH
Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
Điện thoại: (0218) 3 852 106 - Fax: (0218) 3 852249
Email: stchoabinh@mof.gov.vn
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 47/GP-STTTT ngày 07/4/2016
 Chung nhan Tin Nhiem Mang