• Image

  Thông báo lần 2 Về việc đấu giá quyền sử dụng 102 thửa đất ở tại Khu dân cư mới thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình

  Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hòa Bình (Trung tâm Đấu giá); địa chỉ: số 85, Đường Hai Bà Trưng, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. Người có tài sản đấu giá: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình (Ban Quản lý dự án huyện Tân Lạc); địa chỉ: Thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình.

 • Image

  Thông báo lần 2 Về việc đấu giá quyền sử dụng để thực hiện dự án Khu nhà ở Shophouse Chiềng Khến, thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình

  Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hòa Bình (Trung tâm Đấu giá); địa chỉ: số 85, Đường Hai Bà Trưng, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. Người có tài sản đấu giá: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình (Ban Quản lý dự án huyện Tân Lạc); địa chỉ: Thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình.

 • Image

  Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn (lần 3)

  Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Khu nhà ở bên bờ Sông Bùi (Giai đoạn 2) tại xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn (Lần 3) do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Lương Sơn chuyển giao như sau: 1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh; - Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 1, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. - Văn phòng giao dịch: Số 47, đường Trần Quốc Toản, phường Đồng Tiến, thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình. 2. Tên, địa chỉ của tổ chức người có tài sản đấu giá:  Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Lương Sơn;  Địa chỉ trụ sở chính: Tiểu khu 12, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

 • Image

  Thông báo đấu giá quyền sử dụng đât tại thôn Lão Ngoại, xã Phú Nghĩa, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình (lần 2)

  1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản:Công ty Đấu giá Hợp danh Hòa Bình Xanh; Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 1, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. Văn phòng công ty: Số 47, đường Trần Quốc Toản, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. 2. Tên, địa chỉ của tổ chức người có tài sản đấu giá: Tên cơ quan: Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm Công nghiệp huyện Lạc Thủy; Địa chỉ trụ sở chính: Khu 3, thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình

 • Image

  Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn Lão Ngoại, xã Phú Nghĩa, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình (lần 2)

  Công ty Đấu giá Hợp danh Hòa Bình Xanh tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở nông thôn tại thôn Lão Ngoại, xã Phú Nghĩa, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình do Trung tâm phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Lạc Thủy chuyển giao (Lần 2) như sau: 1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản:Công ty Đấu giá Hợp danh Hòa Bình Xan  Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 1, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. Văn phòng công ty: Số 47, đường Trần Quốc Toản, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. 2. Tên, địa chỉ của tổ chức người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm Công nghiệp huyện Lạc Thủy;  Địa chỉ trụ sở chính: Khu 3, thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.

 • Image

  Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn Sỏi, xã Phú Thành, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình (Lần 02)

  1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Hòa Bình Xanh; Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 1, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. Văn phòng công ty: Số 47, đường Trần Quốc Toản, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. 2. Tên, địa chỉ của tổ chức người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm Công nghiệp huyện Lạc Thủy; Địa chỉ trụ sở chính: Khu 3, thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình

 • Image

  Thông báo lần 2 Về việc đấu giá quyền sử dụng 32 thửa đất ở đô thị tại khu 10, thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình

  Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hòa Bình (Trung tâm Đấu giá); địa chỉ: số 85, Đường Hai Bà Trưng, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình (Trung tâm Quỹ đất huyện Lạc Thủy); địa chỉ: Khu 3, thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.

 • Image

  Thông báo đấu giá trực tuyến tài sản thanh lý 01 xe ô tô Biển kiểm soát 28A - 1123

  1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Đầu tư Thành Phát   Địa chỉ trụ sở chính: số nhà 404, đường Hoàng Văn Thụ, tổ 15, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình; Địa chỉ văn phòng giao dịch: tầng 02, tòa nhà Công ty Xổ số kiến thiết Hòa Bình - đường Lê Thánh Tông, phường Hữu Nghị, TP Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình. 2. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Y tế huyện Lạc Sơn, địa chỉ: thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình.

 • Image

  Thông báo đấu giá trực tuyến tài sản thanh lý 01 xe ô tô Biển kiểm soát 28A - 0597

  1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Đầu tư Thành Phát Địa chỉ trụ sở chính: số nhà 404, đường Hoàng Văn Thụ, tổ 15, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình;   Địa chỉ văn phòng giao dịch: tầng 02, tòa nhà Công ty Xổ số kiến thiết Hòa Bình - đường Lê Thánh Tông, phường Hữu Nghị, TP Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình. 2. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Y tế huyện Lạc Sơn. Địa chỉ: thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình.

 • Image

  Thông báo đấu giá xe ô tô của Trung tâm Y tế thành phố Hoà Bình, tỉnh Hòa Bình (lần 2)

  1. Đơn vị của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh; Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 1, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình; Văn phòng: Số 47, đường Trần Quốc Toản, phường Đồng Tiến thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình. 2. Đơn vị tổ chức người có tài sản đấu giá: Tên đơn vị có tài sản đấu giá: Trung tâm Y tế thành phố Hoà Bình.  Địa chỉ: Tổ 8, phường Tân Hoà, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.  
Video tuyên truyền
Thống kê truy cập
 • Đang online: 11
 • Hôm nay: 167
 • Trong tuần: 3 600
 • Tất cả: 504012