Kinh phí xây dựng, vận hành Cơ sở dữ liệu về giá
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 33/2024/TT-BTC quy định về kinh phí đầu tư xây dựng, duy trì, nâng cấp, quản lý, vận hành Cơ sở dữ liệu về giá.  

Kinh phí đầu tư xây dựng, nâng cấp Cơ sở dữ liệu về giá sử dụng vốn đầu tư công thực hiện theo Luật Đầu tư công

Theo Thông tư số 33/2024/TT-BTC, nguồn kinh phí đầu tư xây dựng, nâng cấp Cơ sở dữ liệu về giá bao gồm: Kinh phí đầu tư công được ngân sách nhà nước cấp; Nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có).

Kinh phí đầu tư xây dựng, nâng cấp Cơ sở dữ liệu về giá sử dụng vốn đầu tư công thực hiện theo Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ xây dựng Cơ sở dữ liệu về giá căn cứ vào thực trạng cơ sở vật chất hiện có, các định mức kinh tế kỹ thuật về công nghệ thông tin và nghiên cứu xác định nội dung cần đầu tư trình cấp có thẩm quyền phê duyệt làm căn cứ để bố trí kinh phí thực hiện.

Kinh phí đầu tư xây dựng, nâng cấp Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước của Bộ Tài chính; Kinh phí đầu tư xây dựng Cơ sở dữ liệu về giá tại địa phương được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước của địa phương theo phân cấp ngân sách.

Các khoản chi từ nguồn chi thường xuyên phục vụ cho việc duy trì, quản lý, vận hành Cơ sở dữ liệu về giá thực hiện theo Luật Ngân sách nhà nước, các văn bản hướng dẫn và các quy định pháp luật có liên quan.

Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh thực tế một số khoản chi cho việc duy trì, quản lý, vận hành Cơ sở dữ liệu về giá thì thực hiện như sau:

- Chi thuê nhập thông tin, dữ liệu phục vụ cho việc duy trì, quản lý, vận hành Cơ sở dữ liệu về giá thực hiện theo quy định tại Thông tư số 194/2012/TT-BTC hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước.

- Trường hợp nhân lực tại chỗ không đáp ứng được, chi thuê chuyên gia phân tích, dự báo giá thị trường hàng hóa, dịch vụ, tài sản trong nước và quốc tế để duy trì, quản lý, vận hành Cơ sở dữ liệu về giá thực hiện theo mức chi trả chuyên gia quy định tại Thông tư số 02/20215/TT-BLĐTBXH ngày 12/01/2015 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

- Chi thực hiện các hoạt động bảo đảm an toàn, an sinh và bảo mật thông tin cho Cơ sở dữ liệu về giá thực hiện theo Thông tư số 02/20215/TT-BLĐTBXH.

- Chi thực hiện các hoạt động bảo đảm an toàn, an ninh và bảo mật thông tin cho Cơ sở dữ liệu về giá thực hiện theo Thông tư số 121/2018/TT-BTC quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí để thực hiện công tác ứng cứu sự cố, đảm bảo an toàn thông tin mạng và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

- Chi cho việc mua thông tin, dữ liệu phục vụ duy trì, quản lý, vận hành Cơ sở dữ liệu về giá được thực hiện theo hợp đồng và quy định của pháp luật có liên quan.

- Các khoản chi khác theo thực tế phát sinh tại cơ quan, đơn vị được giao duy trì, quản lý, vận hành Cơ sở dữ liệu về giá thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.

Các cơ quan, đơn vị được giao xây dựng, quản lý, vận hành Cơ sở dữ liệu về giá có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan thực hiện theo quy định tại Thông tư này.

Thông tư số 33/2024/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2024.

Hà Anh (Nguồn:https://tapchitaichinh.vn/kinh-phi-xay-dung-van-hanh-co-so-du-lieu-ve-gia.html)

 
Video tuyên truyền nông thôn mới
 • Hành chính Hòa Bình thay đổi hướng tới người dân
 • Niềm tin trên cung đường đối tác công - tư
 • Hạ tầng giao thông, khát vọng phát triển
 • Lễ Hội Cá Tôm Sông Đà Tỉnh Hòa Bình năm 2023
 • Ứng dụng PC Covid
 • Hướng dẫn cài đặt Bluezone để phòng, chống dịch COVID-19
 • Top 12 điểm du lịch nổi tiếng tại Hòa Bình thu hút khách du lịch nhất
 • ANTV Truyền hình công an nhân dân
1 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 13
 • Hôm nay: 136
 • Trong tuần: 4 631
 • Tất cả: 807978
 BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH HÒA BÌNH
Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
Điện thoại: (0218) 3 852 106 - Fax: (0218) 3 852249
Email: stchoabinh@mof.gov.vn
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 47/GP-STTTT ngày 07/4/2016
 Chung nhan Tin Nhiem Mang