Quy định việc lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện Đề án "Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin giai đoạn 2021-2025"
Đề án "Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin giai đoạn 2021-2025"

Ngày 11/11/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 95/2021/TT-BTC quy định việc lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện Đề án "Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin giai đoạn 2021-2025".

Cụ thể, kinh phí đào tạo, bồi dưỡng an toàn thông tin (ATTT) đối với cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan, tổ chức của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội được đảm bảo từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách. Kinh phí trên đối với người lao động trong các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế được bảo đảm từ kinh phí của tổ chức, đơn vị đó.

Ngoài ra, kinh phí đào tạo, bồi dưỡng ATTT đối với đội ngũ nhân lực ATTT và công nghệ thông tin của các đơn vị thành viên mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức được bảo đảm từ nguồn ngân sách trung ương.

Bên cạnh đó, Thông tư hướng dẫn một số nội dung chi, mức chi đặc thù như: Chi đào tạo, giảng dạy trực tuyến, đào tạo, thực hành tại chỗ và xây dựng các hệ thống, chương trình, tài liệu để phục vụ kiểm tra, đánh giá; Chi xây dựng, ban hành quy định chuẩn kỹ năng về ATTT; phát triển nguồn nhân lực ATTT trong và ngoài nước…

             Thông tư 95/2021/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2022, tải về.

 

                                                                                                                                                                                                                                                   NTM
Video tuyên truyền nông thôn mới
  • Ứng dụng PC Covid
  • Hướng dẫn cài đặt Bluezone để phòng, chống dịch COVID-19
  • Top 12 điểm du lịch nổi tiếng tại Hòa Bình thu hút khách du lịch nhất
  • ANTV Truyền hình công an nhân dân
1 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 356
  • Trong tuần: 3 789
  • Tất cả: 504201