No title... No title... No title...
Tổng số: 322
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
24/2022/TT-BTC 07/04/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 48/2019/TT-BTC ngày 08 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp
Lượt xem:
Tải về

Xem

629?QĐ-UBND 01/04/2022 Phê duyệt đơn giá gạo Quý II năm 2022
Lượt xem:
Tải về

Xem

18/2022/TT-BTC 15/03/2022 Thông tư 18/2022/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2019/TT-BTC ngày 17 tháng 6 năm 2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán
Lượt xem:
Tải về

Xem

383/QĐ-UBND 03/03/2022 Về việc duyệt phương án giá nước sạch do Công ty cổ phần Nước sạch Hòa Bình cung cấp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình lộ trình 2022 - 2024
Lượt xem:
Tải về

Xem

307/UBND-KTTH 03/03/2022 Tăng cường công tác quản lý, điều hành giá năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Lượt xem:
Tải về

Xem

65/TB-VPCP 02/03/2022 Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá ngày 25 tháng 02 năm 2022 về kết quả công tác điều hành giá 02 tháng và định hướng công tác điều hành giá 10 tháng còn lại năm 2022
Lượt xem:
Tải về

Xem

13/2022/TT-BTC 28/02/2022 Thông tư số 13/2022/TT-BTC ngày 28/02/2022 của Bộ Tài chính quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ
Lượt xem:
Tải về

1

Xem

12/2022/TT-BTC 22/02/2022 Hướng dẫn nội dung và mức chi từ ngân sách Nhà nước để thực hiện nhiệm vụ xúc tiến, quảng bá và hỗ trợ phát triển du lịch của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch
Lượt xem:
Tải về

Xem

10/2022/TT-BTC 14/02/2022 Ngày 14/02/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 10/2022/TT-BTC về việc quy định Báo cáo tổng hợp thông tin tài chính theo quy ước.
Lượt xem:
Tải về

1

Xem

315/STC-QLG-CS 10/02/2022 Tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù của địa phương theo quy định tại khoản 7 Điều 17 Nghị định số 04/2019/NĐ-CP.
Lượt xem:
Tải về

Xem

12345678910...