Tổng số: 326
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
27/2024/TT-BTC 03/05/2024 Danh mục và thời gian định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tài chính tại chính quyền địa phương
Lượt xem: 0
Tải về 0
4312/BTC-NSNN 25/04/2024 Hướng dẫn các địa phương sử dụng kinh phí thường xuyên trong mua sắm trang thiết bị, thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong thực hiện Đề án 06
Lượt xem: 0
Tải về 0
4176/BTC-NSNN 22/04/2024 Hướng dẫn cơ chế tài chính quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chính sách quy định tại Quyết định số 28/2023/QĐ-TTg ngày 23/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 0
Tải về 0
24/2024/TT-BTC 17/04/2024 Hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp
Lượt xem: 0
Tải về 0
23/2024/TT-BTC 12/04/2024 Sửa đổi bổ sung một số điều của các TT hướng dẫn về quản lý và kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán
Lượt xem: 0
Tải về 0
3548/BTC-KBNN 04/04/2024 Đính chính thông tư số 17/2024/TT-BTC
Lượt xem: 0
Tải về 0
379/2024/NQ-HĐND 28/03/2024 Nghị quyết quy định chức danh, mức phụ cấp, việc kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã; mức phụ cấp kiêm nhiệm và mức hỗ trợ hàng tháng đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hoà Bình
Lượt xem: 0
Tải về 0
373/2024/NQ-HĐND 28/03/2024 Nghị quyết quy định nội dung, mức chi thực hiện Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Hoà Bình.
Lượt xem: 0
Tải về 0
17/2024/TT-BTC 14/03/2024 Hướng dẫn kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên qua Kho bạc nhà nước
Lượt xem: 0
Tải về 0
14/KH-STC 04/03/2024 Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
12345678910...
 BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH HÒA BÌNH
Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
Điện thoại: (0218) 3 852 106 - Fax: (0218) 3 852249
Email: stchoabinh@mof.gov.vn
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 47/GP-STTTT ngày 07/4/2016
 Chung nhan Tin Nhiem Mang