Tổng số: 261
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
350/BC-STC 14/11/2022 Báo cáo Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Quý III năm 2022 so với cùng kỳ năm 2021
Lượt xem: 0
Tải về 0
68/2022/TT-BTC 11/11/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp
Lượt xem: 0
Tải về 0
3696/STC-QLG&CS 10/11/2022 Cập nhật và chuẩn hóa dữ liệu trong PM QLTSC công phục vụ Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng TSC năm 2022
Lượt xem: 0
Tải về 0
11504/BTC-QLCS 07/11/2022 V/v đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử về tài sản công.
Lượt xem: 0
Tải về 0
3947/STC-QLG&CS 02/11/2022 triển khai thực hiện Thông tư số 65/2022/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính
Lượt xem: 0
Tải về 0
133/TB-HDĐG 19/10/2022 Về việc lựa chọn tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thẩm định giá tài sản (Phục vụ công tác định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự) (lần 4)
Lượt xem: 0
Tải về 0
3217/STC-TCDN 07/10/2022 Thông tin tài chính đối với Doanh nghiệp nhỏ và vừa của Quỹ Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Lượt xem: 0
Tải về 0
3171/STC –TCDN 05/10/2022 Thực hiện hồ sơ trình phê duyệt chủ trương đầu tư bổ sung vốn điều lệ của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước.
Lượt xem: 0
Tải về 0
61/2022/TT-BTC 05/10/2022 Hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và thanh, quyết toán kinh phí tổ chức thức hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
Lượt xem: 0
Tải về 0
62/2022/TT-BTC 05/10/2022 Quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ ngân sách nhà nước thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc; công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, công đồng, cơ sơ cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy
Lượt xem: 0
Tải về 0
12345678910...