Tổng số: 15
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
419/QĐ-UBND 14/03/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ công tác đào tạo của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hòa Bình
Lượt xem: 0
Tải về 0
4434/STC-QLG&CS 15/12/2022 triển khai thực hiện Thông tư số 73/2022/TT-BTC ngày 15/12/2022 của Bộ Tài chính
Lượt xem: 0
Tải về 0
3950/STC-QLG&CS 23/11/2022 triển khai Quyết định 43/2022/QĐUBND ngày 23/11/2022 và thực hiện rà soát theo ý kiến của Thường trực HĐND tại Công văn số 410/HĐND-CTHĐND ngày 15/11/20222.
Lượt xem: 0
Tải về 0
3615/STC-QLG&CS 04/11/2022 Triển khai Nghị định số 90/2022/NĐ-CP ngày 28/10/2022.
Lượt xem: 0
Tải về 0
Số: 2791/STC-QLG&CS 06/09/2022 triển khai thực hiện Quyết định số 30/2022/QĐ-UBND ngày 06/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Lượt xem: 0
Tải về 0
1941/STC-QLG&CS 04/07/2022 hướng dẫn thực hiện mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung.
Lượt xem: 0
Tải về 2
12 /2021/QĐ-UBND 12/05/2021 Ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi tỉnh quản lý
Lượt xem: 0
Tải về 0
28/BTC-QLG 04/01/2021 Hướng dẫn chi kinh phí hoạt động của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự
Lượt xem: 0
Tải về 0
3056/STC-QLG&CS 17/12/2020 báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2020
Lượt xem: 0
Tải về 1
17/2020/QĐ-UBND 17/09/2020 Quy định tài sản có giá trị lớn trong trường hợp sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hòa Bình
Lượt xem: 0
Tải về 0
12