Tổng số: 10
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
70/TB-HĐĐG 19/08/2022 Thông báo việc lựa chọn tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thẩm định giá tài sản (phục vụ công tác định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự)
Lượt xem: 0
Tải về 1
68/TB-STC 18/08/2022 Thông báo danh sách các tổ chức, đơn vị sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục phải thực hiện đăng ký giá, kê khai giá trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tính đến ngày 15/8/2022
Lượt xem: 0
Tải về 0
2525/STC-QLG&CS 18/08/2022 khảo sát và xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Lượt xem: 0
Tải về 1
Số: 2095/STC-QLG&CS 14/07/2022 đăng ký lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Thẩm định giá nhà nước.
Lượt xem: 0
Tải về 0
383/QĐ-UBND 03/03/2022 Về việc duyệt phương án giá nước sạch do Công ty cổ phần Nước sạch Hòa Bình cung cấp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình lộ trình 2022 - 2024
Lượt xem: 0
Tải về 6
13/QĐ-UBND 06/01/2022 phê duyệt đơn giá gạo quý I năm 2022
Lượt xem: 0
Tải về 0
1780/STC-QLG&CS 20/07/2021 Tham gia các chính sách đề nghị xây dựng Luật Giá (sửa đổi)
Lượt xem: 0
Tải về 0
106/STC-QLG&CS 02/07/2020 Tình hình giá cả thị trường tháng 6 và công tác quản lý giá tháng 7 năm 2020
Lượt xem: 0
Tải về 0
81/STC-QLG&CS 28/05/2020 Tình hình giá cả thị trường tháng 5 và công tác quản lý tháng 6 năm 2020
Lượt xem: 0
Tải về 0
60/STC-QLG&CS 28/04/2020 Tình hình giá cả thị trường tháng 4 và Công tác quản lý giá tháng 5 năm 2020
Lượt xem: 0
Tải về 0