Tổng số: 14
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
51/2022/TT-BTC 11/08/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định hệ thống mục lục ngân sách nhà nước
Lượt xem: 0
Tải về 2
2211/CV-QLNS 26/07/2022 cung cấp số liệu xây dựng dự toán năm 2023 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2023 - 2025
Lượt xem: 192
Tải về 0
385/2021/NQ-HĐND 05/02/2021 Ban hành mức chi và thời gian hưởng hỗ trợ kinh phí phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 tỉnh Hòa Bình
Lượt xem: 0
Tải về 1
2792/TSC-QLNS 23/11/2020 rà soát các khoản phải nộp vào ngân sách nhà nước
Lượt xem: 0
Tải về 1
26/2020/QĐ-TTg 14/09/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 0
Tải về 1
1886/STC-QLNS 18/08/2020 hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021
Lượt xem: 0
Tải về 0
71/2020/TT-BTC 30/07/2020 Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2021-2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
1564/STC-QLNS 16/07/2020 cung cấp số liệu xây dựng dự toán năm 2021 và kế hoạch tài chính 03 năm 2021 - 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
1565/STC-QLNS 16/07/2020 V/v kết quả chấm điểm chỉ số công khai ngân sách năm 2019
Lượt xem: 0
Tải về 0
974/2020/UBTVQH14 13/07/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 343/2017/UBTVQH14 ngày 19/01/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm quốc gia, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm quốc gia, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm quốc gia, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm
Lượt xem: 0
Tải về 0
12
 BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH HÒA BÌNH
Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
Điện thoại: (0218) 3 852 106 - Fax: (0218) 3 852249
Email: stchoabinh@mof.gov.vn
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 47/GP-STTTT ngày 07/4/2016
 Chung nhan Tin Nhiem Mang