Tổng số: 8
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
825/STTTT-TTBCXB 18/05/2023 Cung cấp, cập nhật thông tin theo Nghị định 42/2022/NQ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ
Lượt xem: 0
Tải về 0
21/2023/NĐ-CP 05/05/2023 Quy định về bảo hiểm vi mô
Lượt xem: 0
Tải về 0
01/2023/TT-VPCP 05/04/2023 Quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên mội trường điện tử
Lượt xem: 0
Tải về 0
1321/UBND-THNV 02/08/2022 Thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác thống kê
Lượt xem: 0
Tải về 0
45/2022/TT-BTC 27/07/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 143/2015/TT-BTC ngày 11/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan và quản lý xe oto, xe gắn máy của các đối tượng được phép nhập khẩu, tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại
Lượt xem: 0
Tải về 0
Số: 2187/STC-TCHCSN 06/07/2022 thực hiện Thông tư số 42/2022/TT-BTC ngày 10/6/2022của Bộ Tài chính
Lượt xem: 0
Tải về 0
41/2022/TT-BTC 05/07/2022 Hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho các hoạt động xã hội, từ thiện
Lượt xem: 0
Tải về 0
220/QĐ-STC 19/09/2019 Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Lượt xem: 0
Tải về 0