Tổng số: 1
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
22/2016/QĐ-UBND 21/06/2016 về việc Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Hòa Bình
Lượt xem: 0
Tải về 0