Tổng số: 25
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
21/QĐ-UBND 29/06/2022 Ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung và đơn vị thực hiện mua sắm tài sản tập trung trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Lượt xem: 0
Tải về 1
629/QĐ-UBND 01/04/2022 Phê duyệt đơn giá gạo Quý II năm 2022
Lượt xem: 0
Tải về 0
19/2022/TT-BTC 23/03/2022 QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ DỊCH VỤ DUY TRÌ HỆ THỐNG KIỂM TRA TRẠNG THÁI CHỨNG THƯ SỐ
Lượt xem: 0
Tải về 0
307/UBND-KTTH 03/03/2022 Tăng cường công tác quản lý, điều hành giá năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Lượt xem: 0
Tải về 0
65/TB-VPCP 02/03/2022 Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá ngày 25 tháng 02 năm 2022 về kết quả công tác điều hành giá 02 tháng và định hướng công tác điều hành giá 10 tháng còn lại năm 2022
Lượt xem: 0
Tải về 0
04/2022/TT-BTC 28/01/2022 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn của cơ quan tài chính địa phương thuộc UBND cấp tỉnh và UBND cấp huyện
Lượt xem: 0
Tải về 1
3786/STC-QLG&CS 25/12/2021 V/v Báo cáo tình hình quản lý sử dụng, xử lý tài sản công năm 2021
Lượt xem: 0
Tải về 0
89/2021/NĐ-CP 18/10/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.
Lượt xem: 0
Tải về 0
1406/QĐ-UBND 12/07/2021 Về việc phân cấp thẩm quyền thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa; Xử lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa bị mất, bị hủy hoại trong trường hợp do thiên tai, hỏa hoạn hoặc các nguyên nhân khác thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hòa Bình
Lượt xem: 0
Tải về 0
225/QĐ-BTC 04/03/2021 Về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021
Lượt xem: 0
Tải về 0
123
 BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH HÒA BÌNH
Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
Điện thoại: (0218) 3 852 106 - Fax: (0218) 3 852249
Email: stchoabinh@mof.gov.vn
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 47/GP-STTTT ngày 07/4/2016
 Chung nhan Tin Nhiem Mang