Tổng số: 39
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
76/NQ-CP 24/05/2024 về đối tượng được giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước tại Nghị quyết số 07/NQ-CP ngày 30/01/2023 của Chính phủ
Lượt xem: 0
Tải về 0
373/2024/NQ-HĐND 28/03/2024 Nghị quyết quy định nội dung, mức chi thực hiện Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Hoà Bình.
Lượt xem: 0
Tải về 0
379/2024/NQ-HĐND 28/03/2024 Nghị quyết quy định chức danh, mức phụ cấp, việc kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã; mức phụ cấp kiêm nhiệm và mức hỗ trợ hàng tháng đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hoà Bình
Lượt xem: 0
Tải về 0
269/2023/NQ-HĐND 14/07/2023 Sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Nghị quyết số 277/2020/NQ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định danh mục chi tiết, mức thu, mienex , giảm và tỷ lệ phần trăm (%) trích, nộp những khoản phí, lệ phí thuộc thảm quyền quyết định của Hội động nhân dân tỉnh
Lượt xem: 0
Tải về 0
267/2023/NQ-HĐND 14/07/2023 Quy định mức ưu đãi về môt số nội dung về lệ phí khi thực hiện dịch vụ công bằng hình thức trực tuyến trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Lượt xem: 0
Tải về 0
262/2023/NQ-HĐND 14/07/2023 Quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Lượt xem: 0
Tải về 0
261/2023/NQ-HĐND 14/07/2023 Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực tư pháp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Lượt xem: 0
Tải về 0
260/2023/NQ-HĐND 14/07/2023 Quy định mức chi đảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý và rà roát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Lượt xem: 0
Tải về 0
270/2023/NQ-HĐND 14/07/2023 Quy định mức chi đối với một số nội dung chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Lượt xem: 0
Tải về 0
263/2023/NQ-HĐND 14/07/2023 Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 57/2013/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi phục vụ hoạt động cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Lượt xem: 0
Tải về 0
1234
 BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH HÒA BÌNH
Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
Điện thoại: (0218) 3 852 106 - Fax: (0218) 3 852249
Email: stchoabinh@mof.gov.vn
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 47/GP-STTTT ngày 07/4/2016
 Chung nhan Tin Nhiem Mang