Tổng số: 36
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
269/2023/NQ-HĐND 14/07/2023 Sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Nghị quyết số 277/2020/NQ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định danh mục chi tiết, mức thu, mienex , giảm và tỷ lệ phần trăm (%) trích, nộp những khoản phí, lệ phí thuộc thảm quyền quyết định của Hội động nhân dân tỉnh
Lượt xem: 0
Tải về 0
267/2023/NQ-HĐND 14/07/2023 Quy định mức ưu đãi về môt số nội dung về lệ phí khi thực hiện dịch vụ công bằng hình thức trực tuyến trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Lượt xem: 0
Tải về 0
262/2023/NQ-HĐND 14/07/2023 Quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Lượt xem: 0
Tải về 0
261/2023/NQ-HĐND 14/07/2023 Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực tư pháp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Lượt xem: 0
Tải về 0
260/2023/NQ-HĐND 14/07/2023 Quy định mức chi đảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý và rà roát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Lượt xem: 0
Tải về 0
270/2023/NQ-HĐND 14/07/2023 Quy định mức chi đối với một số nội dung chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Lượt xem: 0
Tải về 0
263/2023/NQ-HĐND 14/07/2023 Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 57/2013/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi phục vụ hoạt động cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Lượt xem: 0
Tải về 0
268/2023/NQ-HĐND 14/07/2023 Nghị quyết quy định mức thưởng vượt thu điều tiết tiền sử dụng đất đối với huện Lương Sơn, huyện Mai Châu, huyện Tân Lạc và Thành phố Hòa Bình, giai đoạn 2023-2026
Lượt xem: 0
Tải về 0
58/2021/NQ-HĐND 09/12/2021 Ban hành Quy định tỷ lệ phần trăm (%) điều tiết nguồng thu giữa các cấp thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2022-2025
Lượt xem: 0
Tải về 1
75/2021/NQ-HĐND 09/12/2021 Phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc khai thác và xử lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi do nhà nước đầu tư, quản lý thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hòa Bình
Lượt xem: 0
Tải về 0
1234
 BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH HÒA BÌNH
Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
Điện thoại: (0218) 3 852 106 - Fax: (0218) 3 852249
Email: stchoabinh@mof.gov.vn
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 47/GP-STTTT ngày 07/4/2016
 Chung nhan Tin Nhiem Mang