Tổng số: 73
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
2784/STC-QLNS 11/08/2023 Triển khai công tác xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
2325/STC-TCHCSN 05/07/2023 v giải đáp khó khăn thuộc lĩnh vực tài chính khi thực hiện triển khai Đề án 06/CP
Lượt xem: 0
Tải về 0
6950/BTC-QLKT 05/07/2023 Hướng dẫn chế độ kế toán và chứng từ thu Quỹ phòng,chống thiên tai
Lượt xem: 0
Tải về 0
6866/BTC_ĐT 03/07/2023 Tình hình thanh toán vốn đầu tư nguồn NSNN lũy kế 5 tháng, ước thực hiện 6 tháng kế hoạch năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
2222/STC-TCĐT 27/06/2023 Công khai tình hình quyết toán vốn đầu tư công dựán hoàn thành năm 2022
Lượt xem: 0
Tải về 0
825/STTTT-TTBCXB 18/05/2023 Cung cấp, cập nhật thông tin theo Nghị định 42/2022/NQ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ
Lượt xem: 0
Tải về 0
411/STC-QLG&CS 16/02/2023 Triển khai thực hiện Quyết định số 04/2023/QĐ-UBND ngày 13/02/2023 của UBND tỉnh ban hành Bảng giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ đối với nhà đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Lượt xem: 0
Tải về 0
3696/STC-QLG&CS 10/11/2022 Cập nhật và chuẩn hóa dữ liệu trong PM QLTSC công phục vụ Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng TSC năm 2022
Lượt xem: 0
Tải về 0
11504/BTC-QLCS 07/11/2022 V/v đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử về tài sản công.
Lượt xem: 0
Tải về 0
3615/STC-QLG&CS 04/11/2022 Triển khai Nghị định số 90/2022/NĐ-CP ngày 28/10/2022.
Lượt xem: 0
Tải về 0
12345678