Tổng số: 67
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
411/STC-QLG&CS 16/02/2023 Triển khai thực hiện Quyết định số 04/2023/QĐ-UBND ngày 13/02/2023 của UBND tỉnh ban hành Bảng giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ đối với nhà đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Lượt xem: 0
Tải về 0
3696/STC-QLG&CS 10/11/2022 Cập nhật và chuẩn hóa dữ liệu trong PM QLTSC công phục vụ Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng TSC năm 2022
Lượt xem: 0
Tải về 0
11504/BTC-QLCS 07/11/2022 V/v đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử về tài sản công.
Lượt xem: 0
Tải về 0
3615/STC-QLG&CS 04/11/2022 Triển khai Nghị định số 90/2022/NĐ-CP ngày 28/10/2022.
Lượt xem: 0
Tải về 0
3217/STC-TCDN 07/10/2022 Thông tin tài chính đối với Doanh nghiệp nhỏ và vừa của Quỹ Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Lượt xem: 0
Tải về 0
3171/STC –TCDN 05/10/2022 Thực hiện hồ sơ trình phê duyệt chủ trương đầu tư bổ sung vốn điều lệ của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước.
Lượt xem: 0
Tải về 0
3049/STC-TCDN 28/09/2022 Triển khai, thực hiện Quyết định số 1693/QĐ-BTC ngày 22/8/2022 của Bộ Tài chính
Lượt xem: 0
Tải về 0
3035/STC-TCDN 27/09/2022 Hồ sơ trình phê duyệt chủ trương đầu tư bổ sung vốn điều lệ của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước
Lượt xem: 0
Tải về 0
68/TB-STC 18/08/2022 Thông báo danh sách các tổ chức, đơn vị sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục phải thực hiện đăng ký giá, kê khai giá trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tính đến ngày 15/8/2022
Lượt xem: 0
Tải về 0
2525/STC-QLG&CS 18/08/2022 khảo sát và xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Lượt xem: 0
Tải về 1
1234567