Tổng số: 123
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
3076/STC-TCHCSN 18/08/2023 triển khai thực hiện Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính
Lượt xem: 0
Tải về 0
51/2023/TT-BTC 17/07/2023 Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2024-2026
Lượt xem: 0
Tải về 0
50/2023/TT-BTC 17/07/2023 Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2023 và điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 42/2023/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2023 của Chinh phủ
Lượt xem: 0
Tải về 0
46/2023/TT-BTC 11/07/2023 Bãi bỏ Thông tư số 98/2017/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2020
Lượt xem: 0
Tải về 0
45/2023/TT-BTC 07/07/2023 Bãi bỏ Thông tư liên tịch số 43/2007/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 02/5/2007 của BTC- BGDĐT hướng dẫn thực hiện QĐ số 82/2006/QĐ-TTg ngày 14/4/2006 của TT-CP v/v điều chỉnh mức học bổng chính sách và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các trường đào tạo, công lập. TTLT số 40/2013/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 10/4/2013 của Bộ trưởng BTC, Bộ trưởng BGDĐT hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia GD&ĐT giai đoạn 2012-2015
Lượt xem: 0
Tải về 0
06/2023/TT-NHNN 28/06/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng
Lượt xem: 0
Tải về 0
2130/STC-TCHCSN 16/06/2023 thực hiện Thông tư số 42/2023/TTBTC ngày 12/6/2023 của Bộ Tài chính
Lượt xem: 0
Tải về 0
42/2023/TT-BTC 12/06/2023 Quy định cơ chế tài chính thực hiện bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý bằng ngân sách nhà nước
Lượt xem: 0
Tải về 0
39/2023/TT-BTC 09/06/2023 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia
Lượt xem: 0
Tải về 0
23/2023/TT-BTC 25/04/2023 Hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp
Lượt xem: 0
Tải về 0
12345678910...