Tổng số: 107
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
68/2022/TT-BTC 11/11/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp
Lượt xem: 0
Tải về 0
3947/STC-QLG&CS 02/11/2022 triển khai thực hiện Thông tư số 65/2022/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính
Lượt xem: 0
Tải về 0
61/2022/TT-BTC 05/10/2022 Hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và thanh, quyết toán kinh phí tổ chức thức hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
Lượt xem: 0
Tải về 0
62/2022/TT-BTC 05/10/2022 Quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ ngân sách nhà nước thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc; công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, công đồng, cơ sơ cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy
Lượt xem: 0
Tải về 0
58/2022/TT-BTC 22/09/2022 Quy định nội dung và mức chi thực hiện một số hoạt động của Chương trình Đào tạo, đào tạo lại nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư
Lượt xem: 0
Tải về 0
56/2022/TT-BTC 16/09/2022 Hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
Lượt xem: 0
Tải về 1
51/2022/TT-BTC 11/08/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định hệ thống mục lục ngân sách nhà nước
Lượt xem: 0
Tải về 2
2583/STC-TCĐT 11/08/2022 thực hiện Thông tư số 50/2022/TT-BTC ngày 11/8/2022 của Bộ Tài chính.
Lượt xem: 0
Tải về 0
45/2022/TT-BTC 27/07/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 143/2015/TT-BTC ngày 11/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan và quản lý xe oto, xe gắn máy của các đối tượng được phép nhập khẩu, tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại
Lượt xem: 0
Tải về 0
Số: 2187/STC-TCHCSN 06/07/2022 thực hiện Thông tư số 42/2022/TT-BTC ngày 10/6/2022của Bộ Tài chính
Lượt xem: 0
Tải về 0
12345678910...