Tổng số: 148
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
50/2024/TT-BTC 17/07/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 76/2021/TT-BTC ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn khoản 1 và khoản 2 Điều 31 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.
Lượt xem: 0
Tải về 0
49/2024/TT-BTC 16/07/2024 Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 và kế hoạch tài chính ngân sách - nhà nước 03 năm 2025-2027
Lượt xem: 0
Tải về 0
45/2024/TT-BTC 01/07/2024 Ban hành phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá
Lượt xem: 0
Tải về 0
42/2024/TT-BTC 20/06/2024 Ban hành Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về Thẩm định giá bất động sản
Lượt xem: 0
Tải về 0
28/2024/TT-BTC 16/05/2024 Thông tư Quy định về trình tự, thủ tục kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, thẩm định giá
Lượt xem: 0
Tải về 0
33/2024/TT-BTC 16/05/2024 quy định về kinh phí đầu tư xây dựng, duy trì, nâng cấp, quản lý, vận hành Cơ sở dữ liệu về giá
Lượt xem: 0
Tải về 0
33/2024/TT-BTC 16/05/2024 Quy định về kinh phí đầu tư xây dựng, duy trì, nâng cấp, quản lý, vận hành Cơ sở dữ liệu về giá
Lượt xem: 0
Tải về 0
31/2024/TT-BTC 16/05/2024 Ban hành Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về Thu thập và phân tích thông tin về tài sản thẩm định giá
Lượt xem: 0
Tải về 0
39/2024/TT-BTC 16/05/2024 Quy định về đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức và cấp chứng chỉ nghiệp vụ thẩm định giá
Lượt xem: 0
Tải về 0
38/2024-TT-BTC 16/05/2024 Quy định về đánh giá hoạt động doanh nghiệp thẩm định giá; trích lập dự phòng rủi ro nghề nghiệp, chế độ báo cáo về hoạt động thẩm định giá của doanh nghiệp thẩm định giá và chi phí phục vụ cho việc thẩm định giá của hội đồng thẩm định giá
Lượt xem: 0
Tải về 0
12345678910...
 BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH HÒA BÌNH
Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
Điện thoại: (0218) 3 852 106 - Fax: (0218) 3 852249
Email: stchoabinh@mof.gov.vn
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 47/GP-STTTT ngày 07/4/2016
 Chung nhan Tin Nhiem Mang