Tổng số: 77
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
3950/STC-QLG&CS 23/11/2022 triển khai Quyết định 43/2022/QĐUBND ngày 23/11/2022 và thực hiện rà soát theo ý kiến của Thường trực HĐND tại Công văn số 410/HĐND-CTHĐND ngày 15/11/20222.
Lượt xem: 0
Tải về 0
Số: 2791/STC-QLG&CS 06/09/2022 triển khai thực hiện Quyết định số 30/2022/QĐ-UBND ngày 06/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Lượt xem: 0
Tải về 0
1325/QĐ-UBND 05/07/2022 Về việc phê duyệt đơn giá gạo Quý III năm 2022 để hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Lượt xem: 0
Tải về 2
21/QĐ-UBND 29/06/2022 Ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung và đơn vị thực hiện mua sắm tài sản tập trung trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Lượt xem: 0
Tải về 1
1123/QĐ-UBND 14/06/2022 Về việc phê duyệt danh sách các tổ chức, đơn vị sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục phải thực hiện đăng ký, kê khai giá trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Lượt xem: 0
Tải về 7
629/QĐ-UBND 01/04/2022 Phê duyệt đơn giá gạo Quý II năm 2022
Lượt xem: 0
Tải về 0
383/QĐ-UBND 03/03/2022 Về việc duyệt phương án giá nước sạch do Công ty cổ phần Nước sạch Hòa Bình cung cấp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình lộ trình 2022 - 2024
Lượt xem: 0
Tải về 6
84/QĐ-BTC 26/01/2022 Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính năm 2021
Lượt xem: 0
Tải về 2
06/2022/QĐ-UBND 12/01/2022 Quy định nội dung chi và mức chi cho hoạt động thẩm định dự thảo bảng giá đất của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất và Tổ giúp việc của các Hội đồng
Lượt xem: 0
Tải về 1
04/2022/QĐ-UBND 07/01/2022 Quy định về mức tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất đối với các trường hợp thuê đất trả tiền hàng năm không thông qua hình thức đấu giá; đơn giá thuê đất có mặt nước đất để xây dựng công trình ngầm trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Lượt xem: 0
Tải về 0
12345678