Tổng số: 70
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
180/QĐ-BTC 26/01/2024 công bố Danh mục văn bản QPPL đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực nhà nước của Bộ Tài chính năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 107
98/2023/NĐ-CP 31/12/2023 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng
Lượt xem: 0
Tải về 1
92/2023/NĐ-CP 19/12/2023 Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ
Lượt xem: 0
Tải về 0
87/2023/NĐ-CP 08/12/2023 Quy định về phòng, chống tiền giả và bảo vệ tiền Việt Nam
Lượt xem: 0
Tải về 0
82/2023/NĐ-CP 28/11/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí
Lượt xem: 0
Tải về 0
71/2023/NĐ-CP 20/09/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
Lượt xem: 0
Tải về 0
47/2023/NĐ-CP 03/07/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2017 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản
Lượt xem: 0
Tải về 0
21/2023/NĐ-CP 05/05/2023 Quy định về bảo hiểm vi mô
Lượt xem: 0
Tải về 0
26/2022/QĐ-UBND 23/08/2022 Quy định mức thu, nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Lượt xem: 0
Tải về 0
1321/UBND-THNV 02/08/2022 Thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác thống kê
Lượt xem: 0
Tải về 0
1234567
 BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH HÒA BÌNH
Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
Điện thoại: (0218) 3 852 106 - Fax: (0218) 3 852249
Email: stchoabinh@mof.gov.vn
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 47/GP-STTTT ngày 07/4/2016
 Chung nhan Tin Nhiem Mang