Tổng số: 65
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
71/2023/NĐ-CP 20/09/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
Lượt xem: 0
Tải về 0
47/2023/NĐ-CP 03/07/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2017 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản
Lượt xem: 0
Tải về 0
21/2023/NĐ-CP 05/05/2023 Quy định về bảo hiểm vi mô
Lượt xem: 0
Tải về 0
26/2022/QĐ-UBND 23/08/2022 Quy định mức thu, nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Lượt xem: 0
Tải về 0
1321/UBND-THNV 02/08/2022 Thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác thống kê
Lượt xem: 0
Tải về 0
15/2022/NĐ-CP 28/01/2022 Quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội
Lượt xem: 0
Tải về 0
10/2022/NĐ-CP 15/01/2022 Nghị định số 10/2022/NĐ-CP quy định về lệ phí trước bạ
Lượt xem: 0
Tải về 0
148/2021-NĐ-CP 31/12/2021 Về quản lý, sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, nguồn thu từ chuyển nhượng vốn nhà nước và chênh lệch vốn sở hữu lớn hơn vốn điều lệ tại doanh nghiệp
Lượt xem: 0
Tải về 1
134/2021/NĐ-CP 30/12/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng
Lượt xem: 0
Tải về 1
114/2021/NĐ-CP 16/12/2021 Về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài
Lượt xem: 0
Tải về 0
1234567