Tổng số: 155
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
3548/BTC-KBNN 04/04/2024 Đính chính thông tư số 17/2024/TT-BTC
Lượt xem: 0
Tải về 0
17/2024/TT-BTC 14/03/2024 Hướng dẫn kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên qua Kho bạc nhà nước
Lượt xem: 0
Tải về 0
180/QĐ-BTC 26/01/2024 công bố Danh mục văn bản QPPL đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực nhà nước của Bộ Tài chính năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 107
04/2024/TT-BTC 22/01/2024 Hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và viên chức chuyên ngành, cơ cấu viên chức chuyên ngành trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực tài chính
Lượt xem: 0
Tải về 94
01/2024/TT-BTC 08/01/2024 Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên môn, nghiệp vụ ngành tài chính
Lượt xem: 0
Tải về 4
79/2023/TT-BTC 29/12/2023 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua khen thưởng trong lĩnh vực tài chính
Lượt xem: 0
Tải về 1
63/2023/TT-BTC 16/10/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của một số Thông tư quy định về phí, lệ phí của Bộ Tài chính nhằm khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến
Lượt xem: 0
Tải về 0
3076/STC-TCHCSN 18/08/2023 triển khai thực hiện Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính
Lượt xem: 0
Tải về 0
51/2023/TT-BTC 17/07/2023 Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2024-2026
Lượt xem: 0
Tải về 0
50/2023/TT-BTC 17/07/2023 Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2023 và điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 42/2023/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2023 của Chinh phủ
Lượt xem: 0
Tải về 0
12345678910...
 BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH HÒA BÌNH
Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
Điện thoại: (0218) 3 852 106 - Fax: (0218) 3 852249
Email: stchoabinh@mof.gov.vn
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 47/GP-STTTT ngày 07/4/2016
 Chung nhan Tin Nhiem Mang