Tổng số: 66
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
3696/STC-QLG&CS 10/11/2022 Cập nhật và chuẩn hóa dữ liệu trong PM QLTSC công phục vụ Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng TSC năm 2022
Lượt xem: 0
Tải về 0
3615/STC-QLG&CS 04/11/2022 Triển khai Nghị định số 90/2022/NĐ-CP ngày 28/10/2022.
Lượt xem: 0
Tải về 0
133/TB-HDĐG 19/10/2022 Về việc lựa chọn tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thẩm định giá tài sản (Phục vụ công tác định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự) (lần 4)
Lượt xem: 0
Tải về 0
3217/STC-TCDN 07/10/2022 Thông tin tài chính đối với Doanh nghiệp nhỏ và vừa của Quỹ Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Lượt xem: 0
Tải về 0
3171/STC –TCDN 05/10/2022 Thực hiện hồ sơ trình phê duyệt chủ trương đầu tư bổ sung vốn điều lệ của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước.
Lượt xem: 0
Tải về 0
114/TB-STC 29/09/2022 Danh sách các tổ chức, đơn vị sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đã thực hiện đăng ký giá, kê khai giá và chưa thực hiện đăng ký giá, kê khai giá theo quy định tính đến ngày 28/9/2022
Lượt xem: 0
Tải về 2
3049/STC-TCDN 28/09/2022 Triển khai, thực hiện Quyết định số 1693/QĐ-BTC ngày 22/8/2022 của Bộ Tài chính
Lượt xem: 0
Tải về 0
3035/STC-TCDN 27/09/2022 Hồ sơ trình phê duyệt chủ trương đầu tư bổ sung vốn điều lệ của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước
Lượt xem: 0
Tải về 0
70/TB-HĐĐG 19/08/2022 Thông báo việc lựa chọn tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thẩm định giá tài sản (phục vụ công tác định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự)
Lượt xem: 0
Tải về 1
68/TB-STC 18/08/2022 Thông báo danh sách các tổ chức, đơn vị sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục phải thực hiện đăng ký giá, kê khai giá trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tính đến ngày 15/8/2022
Lượt xem: 0
Tải về 0
1234567