Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp
Số ký hiệu văn bản 120/2020/NĐ-CP
Ngày ban hành 07/10/2020
Ngày hiệu lực 01/12/2020
Trích yếu nội dung Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Tổ chức hành chính
Người ký duyệt Nguyễn Xuân Phúc- Thủ tướng
Tài liệu đính kèm 120-2020-NĐ-CP.signed.pdf